Γεωχημικές μελέτες

Υπεύθυνη Έργου: Dotsika Elisabeth P.

Κωδικός: 11489

Ημ. Έναρξης: 1/1/2008

Ημ. Λήξης:11/2/2018

Μοριακή Προσωμοίωση και Θερμοδυναμική Ρευστών και Προηγμένων Τεχνολογικών Υλικών

Υπεύθυνος Έργου: Οικονόμου Ιωάννης Γεώργιος

Κωδικός: 11491

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Υπεύθυνος Έργου: Καρατάσιος Ιωάννης

Κωδικός: 11647