Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

  • All
  • H2020
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Υπεύθυνος Έργου: Καρατάσιος Ιωάννης

Κωδικός: 11647

 

Μοριακή Προσωμοίωση και Θερμοδυναμική Ρευστών και Προηγμένων Τεχνολογικών Υλικών

Υπεύθυνος Έργου: Οικονόμου Ιωάννης Γεώργιος

Κωδικός: 11491

Γεωχημικές μελέτες

Υπεύθυνη Έργου: Dotsika Elisabeth P.

Κωδικός: 11489

Ημ. Έναρξης: 1/1/2008

Ημ. Λήξης:11/2/2018

SMR – Seismic Moment and Recurrence (SMR) using Luminescenc e Dating Techniques

Υπεύθυνος Έργου: ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ -ΙΩΑΝΝΗΣ

Κωδικός: 12160

Ημ. Έναρξης: 1/6/2017

Ημ. Λήξης: 31/05/2020

ShaleXenviro nmenT – Maximising the EU shale gas potential by minimising its environment al footprint

Υπεύθυνος Έργου: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.

Κωδικός: 11945

Ημ. Έναρξης: 1/9/2015

Ημ. Λήξης: 31/08/2018

Scaled Graphene-Gated Transistors

Υπεύθυνος Έργου: ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ.

Κωδικός: 12211

Ημ. Έναρξης: 1/3/2018

Ημ. Λήξης: 31/08/2019

pocL-CI : A lab on a chip platform for blood cell counting and identification at the point- of-care

Υπεύθυνος Έργου: ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥ.

Κωδικός: 11995

Ημ. Έναρξης: 1/7/2016

Ημ. Λήξης: 28/02/2018

PARTIAL- PGMs – Development of novel, high Performance hybrid TWV/GPF Automotive afteR treatment systems by raTIonAL design: substitution of PGMs and Rare earth materials

Υπεύθυνος Έργου: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ.

Κωδικός: 11971

Ημ. Έναρξης: 1/4/2016

Ημ. Λήξης: 30/09/2019

NOVAMAG – NOVel, critical materials free, high Anisotropy phases for permanent MAGnets, by design.

Υπεύθυνος Έργου: ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.

Κωδικός: 11970

Ημ. Έναρξης: 1/4/2016

Ημ. Λήξης: 30/09/2019

MAGENTA – MAGnetic nanoparticle based liquid ENergy materials for Thermoelectr ic device Applications

Υπεύθυνος Έργου: ΤΡΟΧΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚ.

Κωδικός: 12130

Ημ. Έναρξης: 1/1/2017

Ημ. Λήξης: 31/12/2020

MAESTRO- Making Perovskites Truly Exploitable

Υπεύθυνος Έργου: ΦΑΛΑΡΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠ ΟΣ ΧΡΗ.

Κωδικός: 12182

Ημ. Έναρξης: 1/11/2017

Ημ. Λήξης: 31/10/2022

LoveFood2M arket – Α portable MicroNanoBi oSystem and Instrument for ultra-fast nalysis of pathogens in food: Innovation from LOVE- FOOD lab prototype to a precommerci al instrument

Υπεύθυνος Έργου: ΓΟΓΓΟΛΙΔΗ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ.

Κωδικός: 11963

Ημ. Έναρξης: 1/2/2016

Ημ. Λήξης: 31/1/2019

INAPEM- International Network on Advanced hifh energy Permanent Magnets

Υπεύθυνος Έργου: ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.

Κωδικός: 11964

Ημ. Έναρξης: 1/1/2016

Ημ. Λήξης: 31/12/2018

HARMoNIC-HierARchical Multiscale NanoInterfaces forenhanced Condensation processes

Υπεύθυνος Έργου: ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ.

Κωδικός: 

Ημ. Έναρξης:

Ημ. Λήξης:

 

Energy Efficient Embedded Non-Volatile Memory and Logic based on Ferroelectric Hf(Zr)O2

Υπεύθυνος Έργου: ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ.

Κωδικός: 12190

Ημ. Έναρξης: 1/1/2008

Ημ. Λήξης: 30/6/2021

ClickGene – Click Chemistry for Future Gene Therapies to Benefit Citizens Researchers and Industry

Υπεύθυνος Έργου: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΡΑ.

Κωδικός: 11910

Ημ. Έναρξης: 1/1/2015

Ημ. Λήξης: 31/12/2018

CARMOF – New process for efficient CO2 capture by innovative adsorbents based on modified carbon nanotubes and MOF materials

Υπεύθυνος Έργου: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ..

Κωδικός: 12197

Ημ. Έναρξης: 1/1/2008

Ημ. Λήξης: 31/12/2021

3DNano – Traceable three- dimensional nanometrolo gy

Υπεύθυνος Έργου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟ.

Κωδικός: 11991

Ημ. Έναρξης: 1/10/2016

Ημ. Λήξης: 30/09/2019