Δελτίου Τύπου: Τρισδιάστατη εκτύπωση ηλεκτρικού μοτέρ με μόνιμους μαγνήτες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ «Δ» & ΑΜΕΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η ανάπτυξη ισχυρότερων, οικονομικότερων και ελαφρύτερων μόνιμων μαγνητών έχει αποτελέσει το αντικείμενο έρευνας της ομάδας των μαγνητικών υλικών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δ» με μεγάλη χρηματοδότηση από την ΕΕ αλλά και τη βιομηχανία και έχει προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω των πολυάριθμων εφαρμογών τους, όπως σε υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, σε ανεμογεννήτριες, ιατρικές και άλλες ενεργειακές εφαρμογές καθόσον η βάση όλων αυτών των εφαρμογών είναι οι ηλεκτροκινητήρες με στοιχεία ισχυρούς μαγνήτες.

Εξάλλου η τεχνολογία της προσθετικής κατασκευής ( Additive Manufacturing)  η όπως είναι πιο γνωστή 3D-printing, αποτελεί μέρος της 4ης βιομηχανικής επανάστασης  και επιτρέπει την κατασκευή πρωτότυπων  τρισδιάστατων αντικειμένων με εκτύπωση  κατά στρώματα  με εξαιρετική ακρίβεια, μεγάλη ταχύτητα και σχεδόν μηδενική απώλεια πρώτης ύλης με βάση ένα ψηφιακό σχεδιαστικό πρότυπο. Επιτρέπει δε την ταχύτατη κατασκευή συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτότυπα για τον και έλεγχο της συμπεριφοράς  ιδιοτήτων άλλων  υλικών.

Στα πλαίσια συνεργασίας της ομάδας μαγνητικών υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δ» με την νεοφυή εταιρεία ΑΜΕΝ Τεχνολογίες φτιάχτηκε για πρώτη φορά το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό μοτέρ , με ονομαστική ισχύ 600 W στις 6000 στροφές, αν και η πραγματική ισχύς ήτανε χαμηλότερη καθόσον η έμφαση ήτανε στην διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής και όχι βελτιστοποίηση, όπου όλα τα τμήματα  εκτός από τους μόνιμους μαγνήτες , φτιαχτήκανε με τρισδιάστατο εκτυπωτή. Για τους εμπλεκόμενους το επίτευγμα αυτό αποδεικνύει ότι η συνεργασία μπορεί να αποδώσει θεαματικά αποτελέσματα και να επιτρέψει στην ομάδα του ΙΝΝ και της ΑΜΕΝ να συνεισφέρουν μέσω της έρευνας, ανάπτυξης και ελέγχου των ιδιοτήτων νέων μαγνητικών υλικών σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και να συνεισφέρουν στην προώθηση της «πράσινης ηλεκτροκίνησης» και της «πράσινης ενέργειας» με καλύτερους και οικονομικότερους ηλεκτροκινητήρες.

Για την κατασκευή και λειτουργία του κινητήρα μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση  https://www.youtube.com/watch?v=nNmPMUqHiXE