ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ  ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

12.03.2015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ (ΙΝΝ) Τίτλος: Μορφολογικός χαρακτηρισμός νανοδομών ή Τι μπορούμε να κάνουμε με τις εικόνες μικροσκοπίων πέρα από το να τις κοιτάμε.

19.03.2015 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΤΖΟΓΛΟΥ (ΙΝΝ) Τίτλος:  Θερμοηλεκτρικά Υλικά στην Ανόργανη Χημεία

26.03.2015 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΡΕΙΔΑΚΗΣ (ΙΝΝ) Τίτλος:  Δομικές μελέτες πρωτεϊνών του ανοσοποιητικού συστήματος με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ”

2.04.2015 Υποψήφιοι Διδάκτορες του ΙΝΝ

ΝΕΦΕΛΗ  ΤΣΙΓΚΡΗ (Πρόγραμμα Χημικές Επιστήμες για Νανοδομές και Βιολογικές Εφαρμογές) Τίτλος: Χιμερικές καταστάσεις σε δίκτυα LIF νευρώνων, βασισμένα σε δεδομένα ΜRI.

ΜΑΡΙΑ ΑΜΕΝΤΑ (Πρόγραμμα Πολιτιστική Κληρονομιά) Τίτλος: Μηχανισμοί και παράμετροι βελτιστοποίησης του κύκλου ζωής των παραδοσιακών άσβεστο-κονιαμάτων

16.04.2015 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ (INN) Τίτλος: Κεραμικοί αφροί για εφαρμογές δόμησης και συλλογής ενέργειας”

23.04.2015 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ (INN) Μαγνητικές RAMs: towards high density non-volatile memories

30.04.2015 Υποψήφιοι Διδάκτορες του ΙΝΝ

ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ (Πρόγραμμα Νανοηλεκτρονική, Φωτονική και Μικροσυστήματα) Τίτλος: Αμφίφιλες και αμφίφοβες επιφάνειες ενσωματωμένες σε μικροροϊκές διατάξεις πάνω σε ψηφίδα με εφαρμογές στη χημική ανάλυση.

Σ. ΚΑΡΑΠΑΤΗ (Πρόγραμμα Μαγνητισμός και Υπεραγωγιμότητα: Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές) Τίτλος:  Ανάπτυξη Τροποποιημένων Νανοσωματιδίων Τιτανίας για Οξείδωση Αέριων Ρύπων.

Οι διαλέξεις θα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου 8 στις 13.00.

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΙΝΝ