Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων η ομάδα εθελοντών του ΙΝΝ  κάνει μια εισαγωγή στην έννοια του μεγέθους και της σημασίας του για την τεχνολογία, μέσα από βιώματα της καθημερινότητάς μας. Οι μαθητές βλέπουν σχετικά εκθέματα και ξεναγούνται στους χώρους εργαστηρίων όπου αναπτύσσονται πολλές από τις τεχνολογίες αιχμής. Συνδυαστικά με τις επισκέψεις, δίνεται στους μαθητές εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τα προηγμένα υλικά (1). Επιχειρείται έτσι μια πολύπλευρη, επιστημονικά ορθή, αλλά ταυτόχρονα απλουστευμένη γνωριμία των μαθητών με τη νανοτεχνολογία έτσι ώστε να ενδιαφερθούν και να δραστηριοποιηθούν γύρω από αυτό το αντικείμενο. Βασικός διδακτικός στόχος, πέρα από την κατανόηση του μεγέθους των διατάξεων που αφορούν την Νανοτεχνολογία, είναι και η εξήγηση του ρόλου αυτού στη διαμόρφωση των παρατηρούμενων ιδιοτήτων. Με το συνδυασμό ομιλιών και ξεναγήσεων  ,  στα εκθέματα της Βιβλιοθήκης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος», στις προθήκες του Ινστιτούτου ΙΝΝ, και στο  εργαστήριο του Καθαρού Χώρου  οι μαθητές γνωρίζουν έναν χώρο που αναπτύσσονται οι διεργασίες της υψηλής τεχνολογίας και μαθαίνουν για  την κρισιμότητα του ελέγχου των διεργασιών αυτών τόσο από πλευράς ποιότητας, όσο και από πλευράς ασφάλειας.

Eπικοινωνία:

(1) http://www.materialsfuture.eu/gr/

(Στο παρακάτω link υπάρχει ένας οδηγός για την προετοιμασία των επισκέψεων στην τάξη και την μετέπειτα αξιοποίηση τους
http://www.materialsfuture.eu/en/learn/educational-visits/)