Γραφείο Διεθυντή: Βάσω Ζάττα Τηλ:  210 6503381 – 6522872 Fax: 210 6503323 v.zatta@inn.demokritos.gr

Γραμματεία Βίλμα Δουβαρά Τηλ:  210 6503653 v.douvara@inn.demokritos.gr

Γραμματεία Μαρία Καρμπαδάκη Tηλ:  210 6503223 m.karmpadaki@inn.demokritos.gr

Διεύθυνση Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης, Ε.ΚΕ.Φ.Ε “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, Αγία Παρασκευή Αττικής, T.Θ. 60037, Τ.Κ. 153 10 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Institute of Nanoscience and Nanotechnology Map