Επιλογή του Δρ. Δημουλά για τη θέση “Chair of Excellence” 2015 στη Grenoble

O Δρ. Δημουλάς του ΙΝΝ/ΕΚΕΦΕ «Δ» επιλέχθηκε για τη θέση “Chair of Excellence”, 2015 , σε αντιστοιχία με θέση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Joseph Fourier της Grenoble, Γαλλία.  Ο Δρ. Δημουλάς θα λάβει επιχορήγηση που θα καλύπτει μισθούς συμπεριλαμβανομένου ενός υποψηφίου διδάκτορα, και δύο φοιτητών σε επίπεδο MSc καθώς και το κόστος λειτουργίας και εξοπλισμού των εργαστηρίων με σκοπό να αναπτύξει την τεχνογνωσία παρασκευής διδιάστατων υλικών της κατηγορίας διχαλκογενίδια των μετάλλων (http://grenoble-lanef.fr/spip.php?article158#nb1)

Το πρόγραμμα που θα αρχίσει το 2016, θα έχει διάρκεια τριών ετών και θα εστιάσει στην επιταξιακή ανάπτυξη με MBE, διδιάστατων υλικών, τον δομικό τους χαρακτηρισμό σε ατομική κλίμακα κάνοντας χρήση της μεγάλης εγκατάστασης συγχρότρου στο ESRF της Grenoble και τον χαρακτηρισμό ηλεκτρονικών διατάξεων από διδιάστατα υλικά. Η κοινοπραξία εργαστηρίων LANEF της Grenoble (http://www.grenoble-lanef.fr/ ) και ιδιαίτερα τα εργαστήρια Institut Nanosciences & Cryogénie (INAC) and the Institut Néel θα υποστηρίξουν το έργο διαθέτοντας τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις τους και ερευνητικό προσωπικό, με σκοπό να υπάρξει, μεσοπρόθεσμα, θετική επίδραση στην πρωτοβουλία 2D Factory που έχει αναλάβει το CEA-LETI.

Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα συνεισφέρει έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι σχέσεις της κοινοπραξίας εργασηρίων LANEF με το εργαστήριο Επιταξίας και Επιστήμης Επιφανειών του ΕΚΕΦΕ «Δ» και να ενισχυθούν οι υπάρχουσες συνεργασίες με Ερευνητικά Ινστιτούτα και τεχνολογικούς-παραγωγικούς φορείς που δραστηριοποιούνται  στην περιοχή της Grenoble με στόχο την προώθηση κοινών σχεδίων και προτωβουλιών στον τομέα της Νανοηλεκτρονικής.