Ανάπτυξη εκλεκτικών ροφητών και μεμβρανών ιοντικών υγρών για τη δέσμευση αερίων εκπομπών και διοξειδίου άνθρακα, μέσω καινοτόμου υβριδικής διεργασίας προσρόφησης-διήθησης

  • Coordinator: Thodoris Steriotis
  • Category: NSRF /Bilateral Project
  • Starting Date: 01-04-2013    End Date: 30-09-2015