Ανάπτυξη νέων ανθεκτικών ποζολανικών κονιαμάτων με θραυσμένα κεραμικά και νανοϋλικά για την αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών κτιρίων

  • Coordinator: Elissavet Dotsika
  • Category: NSRF / Enhanced SMEs
  • Starting Date: 01-04-2013    End Date: 30-06-2015