Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης συγκέντρωσης φυτοφαρμάκων για ασφαλή παραγωγή τροφίμων

  • Coordinator: Androula Nassiopoulou
  • Category: NSRF /Bilateral Project
  • Starting Date: 01-12-2013    End Date: 31-12-2014