ΑURORA-Ολοκληρωμένη Οπτοηλεκτρονική Πλατφόρμα Πυριτίου Υπερυψηλής Ευαισθησίας για Επιτόπιες Περιβαλλοντολογικές Αναλύσεις

  • Coordinator: Androula Nassiopoulou
  • Category: NSRF /Cooperation 2011
  • Starting Date: 01-07-2013    End Date: 30-06-2015