Αξιοποίηση βιομάζας και μεταβολιτών θαλάσσιων φυκιών σε περιβαλλοντικές εφαρμογές καθαρισμού υδάτων και διαχωρισμού αερίων

  • Coordinator: Thodoris Steriotis
  • Category: NSRF / Enhanced SMEs
  • Starting Date: 01-11-2011    End Date: 30-11-2014