Αξιοποίηση βιομάζας και μεταβολιτών θαλάσσιων φυκιών σε περιβαλλοντικές εφαρμογές καθαρισμού υδάτων και διαχωρισμού αερίων