Δέσμευση C02 με χρήση υβριδικής διαδικασίας μεμβράνης/ροφητών

  • Coordinator: Thodoris Steriotis
  • Category: NSRF /Bilateral Project
  • Starting Date: 01-04-2013    End Date: 30-09-2015