ΜΑΝΡΕΝΙ-Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου πρόβλεψης συνδυασμένου με νευρωνικά δίκτυα με αλγόριθμους εξομάλυνσης για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση των περιστροφικών καρίνων και καμίνων ηλεκτρικού τόξου στις εγκαταστάσεις

  • Coordinator: Michael Pissas
  • Category: NSRF /Cooperation 2011
  • Starting Date: 01-03-2013    End Date: 30-06-2015