ΜΑΝΡΕΝΙ-Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου πρόβλεψης συνδυασμένου με νευρωνικά δίκτυα με αλγόριθμους εξομάλυνσης για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση των περιστροφικών καρίνων και καμίνων ηλεκτρικού τόξου στις εγκαταστάσεις