Νανοδιάστατες διατάξεις ReRAM με ηλεκτροχημικά ελεγχόμενες διεπιφάνειες από Γραφένιο

  • Coordinator: Androula Nassiopoulou
  • Category: NSRF /Bilateral Project
  • Starting Date: 01-11-2013    End Date: 30-10-2015