ΝΕΜΕΑ-Ιχνηλαοιμότητα και αυθεντικότητα οινικών προϊόντων της οινικής περιοχής ΟΠΑΠ

  • Coordinator: Elissavet Dotsika
  • Category: NSRF / Enhanced SMEs
  • Starting Date: 01-10-2012    End Date: 30-04-2015