Πράσινοι Δρόμοι Σύνθεσης Μικρών Μορίων προς τη Διερεύνηση του RNA Ηλίου