Πράσινοι Δρόμοι Σύνθεσης Μικρών Μορίων προς τη Διερεύνηση του RNA Ηλίου

  • Coordinator: Astero Provata
  • Category: NSRF /Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών
  • Starting Date: 01-06-2012    End Date: 30-06-2015