Συγκεντρωτικός ηλιακός συλλέκτης γραμμικής εστίασης με βάση καινοτόμο δέκτη-ανάπτυξη και πειραματική επιβεβαίωση

  • Category: NSRF/(COLNOVREC)
  • Starting Date: 01-10-2012    End Date: 30-09-2015