Συγκεντρωτικός ηλιακός συλλέκτης γραμμικής εστίασης με βάση καινοτόμο δέκτη-ανάπτυξη και πειραματική επιβεβαίωση