Σύνθετα Υλικά Πολυμερούς /Γραφενίου με Ενισχυμένες Ιδιότητες Φραγής Αερίων

  • Coordinator: Michael Pissas
  • Category: NSRF /Bilateral Project
  • Starting Date: 01-02-2013    End Date: 31-10-2015