Χρηματοδοτήσεις

AdMatDSC – Προηγμένα υλικά για ευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες υψηλής απόδοσης

 • Scientist in Charge: Polycarpos Falaras
 • Category: NSRF /Aristeia
 • Starting Date: 01-09-2012    End Date: 30-09-2015

Blu-Ray – Μεθοδολογία κατασκευής μητρών παραγωγής οπτικών δίσκων τρίτης γενιάς (Blu-ray), μέσω καινοτόμου διάταξης λέιζερ για την εγχάραξη νανοδομών σε προηγμένα φωτοευαίσθητα πολυ-μερικά υλικά, και την χρήση μηχατρονικού συστήματος τριών βαθμών ελευθερίας

 • Scientist in Charge: Panagiotis Argitis
 • Category: NSRF / Enhanced SMEs
 • Starting Date: 01-06-2013    End Date: 30-06-2015

CARBONCOMP – High throughput development of carbon-polymer nanocomposites for marine applications

 • Scientist in Charge: Fotis Katsaros
 • Category: FP7/Marie Curie/IAPP
 • Starting Date: 01-09-2011    End Date: 31-08-2015

COΜΑΝΑ-Σύνθετες Μαγνητικές Νανοδομές

 • Scientist in Charge: Kalliopi Trohidou
 • Category: COΜΑΝΑ-Σύνθετες Μαγνητικές Νανοδομές
 • Starting Date: 01-09-2012    End Date: 30-09-2015

CYANOWATER – Κυανοτοξίνες οτο νερό.Εξελίξεις στην ανάλυση, την παρουσία τους και οε επεξεργασίες του νερού για την απομάκρυνση τους

 • Scientist in Charge: Anastasia Chiskia
 • Category: NSRF /Aristeia
 • Starting Date: 01-09-2012    End Date: 30-09-2015

DECORAIL – Ανίχνευση. Αξιολόγηση και Πλήρης Έλεγχος της Κόπωσης εξ επαφής σε κύλιση (RCF) σε σιδηροτροχιές

 • Scientist in Charge: Georgios Papavassiliou
 • Category: NSRF /Cooperation 2011
 • Starting Date: 01-03-2013    End Date: 30-09-2015

DESTINY-DyE- SensiTized solar cells with eNhanced stability

 • Scientist in Charge: Polycarpos Falaras
 • Category: FP7/Marie Curie/ITN
 • Starting Date: 01-11-2012    End Date: 31-10-2016

ECOSTORE- Novel Complex Metal Hydrides for Efficient and compact Storage of Renewable Energy as Hydrogen and Electricity

 • Scientist in Charge: Thodoris Steriotis
 • Category: FP7/Marie Curie/ITN
 • Starting Date: 01-10-2013    End Date: 30-09-2017

FOODSNIFFER-FOOD Safety at the point-of-Need via monolithic spectroscopic chip identifying harmful substances in fresh produce

 • Scientist in Charge: Ioannis Raptis
 • Category: FP7/Collaborative project/ICT
 • Starting Date: 01-09-2012    End Date: 30-08-2015

H2FC – European Infrastructure to support science and development of Hydrogen-and Fuel Cell Technologies towards European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy

 • Scientist in Charge: Thodoris Steriotis
 • Category: FP7/Combination of CP&CSA/SP4-Capacities
 • Starting Date: 01-11-2011    End Date: 31-10-2015

HeRe to HeRe – Ανακύκλωση Ηλίου, προς την δημιουργία Εθνικού Αποθέματος Ηλίου

 • Scientist in Charge: Konstantina Giannakopoulou
 • Category: NSRF /Cooperation 2011
 • Starting Date: 01-02-2013    End Date: 30-06-2015

HeRe to HeRe- Ανακύκλωση Ηλίου, προς την δημιουργία Εθνικού Αποθέματος Ηλίου

 • Scientist in Charge: Ioannis Sanakis
 • Category: NSRF /Bilateral Project
 • Starting Date: 01-12-2012    End Date: 31-12-2015

IOLICAP- Novel Ionic Liquid and supported ionic liquid solvents for reversible Capture of CO2

 • Scientist in Charge: Georgios Romanos
 • Category: FP7/Combination of CP&CSA/SP4-Capacities
 • Starting Date: 01-01-2011    End Date: 30-11-2014

LOVE FOOD-Love wave fully integrated Lab-on-Chip platform for food pathogen detection

 • Scientist in Charge: Angeliki Tserepi
 • Category: FP7/Collaborative project/ICT
 • Starting Date: 01-09-2012    End Date: 31-08-2015

MAGNACORE-Νέα Νανοδομικά Μαγνητικά Υλικά ως Πυρήνες σε DC-DC Μετατροπείς

 • Scientist in Charge: Dimitrios Niarchos
 • Category: NSRF /Aristeia
 • Starting Date: 01-09-2012    End Date: 30-09-2015

MARIPAINTS – Καινοτόμα Αυτοιάσιμα Οικολογικά Υφαλοχρώματα με Αντιδιαβρωτική και Αντιβιοεπιστρωτική Δράση

 • Category:
 • Starting Date: 01-01-1970    End Date: 01-01-1970

New Archaelogical Research Network for Integrating Approaches to Ancient Material Studies

 • Scientist in Charge: Panagiotis-Ioannis Bassiakos
 • Category: FP7/Marie Curie/ITN - NARNIA
 • Starting Date: 01-12-2010    End Date: 30-11-2014

NOVALTIES ON CCS-Πρωτοποριακές Τεχνολογίες για την υλοποίηση CCS

 • Scientist in Charge: Georgios Romanos
 • Category: NSRF /Cooperation 2011
 • Starting Date: 01-11-2013    End Date: 30-06-2015

PlasmaNanoFactory- Νανο-Εργοστάσιο Πλάσματος

 • Scientist in Charge: Evangelos Gogolides
 • Category: ΕΣΠΑ/Aristeia
 • Starting Date: 01-09-2012    End Date: 30-09-2015

PulCheR – Pulsed Chemical Rocket with Green High Performance Propellants

 • Scientist in Charge: Vekinis Georgios
 • Category: FP7/Collaborative project/SPl -Cooperation
 • Starting Date: 01-01-2013    End Date: 31-12-2015

REFREEPERMAG -Rare earth permanent magnets

 • Scientist in Charge: Dimitrios Niarchos
 • Category: FP7/Collaborative project/SPl -Cooperation/Small or medium scale focused resear.pr.
 • Starting Date: 01-05-2012    End Date: 30-04-2015

SANAD -Synthesis of Advanced top Nano-coatings with improved Aerodynamic and De-icing behavior

 • Scientist in Charge: Oreozili Sideratou
 • Category: FP7/Marie Curie/IAPP
 • Starting Date: 01-01-2013    End Date: 31-12-2016

SMART GATE- Smart Gates for the ‘Green’ Transistor

 • Scientist in Charge: Athanassios Dimoulas
 • Category: FP7/ERC/SP2-ldeas
 • Starting Date: 01-01-2012    End Date: 30-09-2015

SPOT – Spin Orbit Torque memory for cache & Multicore processor applicatio

 • Scientist in Charge: Dimitrios Niarchos
 • Category: FP7/Collaborative project/ICT
 • Starting Date: 01-10-2012    End Date: 30-09-2015

STIMULATE-Stimulating the public attitude towards advanced materials

 • Scientist in Charge: Konstantinos Giannakopoulos
 • Category: FP7/Coordination and support action
 • Starting Date: 01-07-2013    End Date: 31-12-2015

STSSoC-Επιφανειακή κατεργασία φωτοβολταϊκών πολύ-κρυσταλλικού πυριτίου για βελτίωση της απόδοσής τους

 • Scientist in Charge: Konstantinos Misiakos
 • Category: NSRF /Cooperation 2011
 • Starting Date: 01-04-2013    End Date: 30-06-2015

TOP ELECTRONICS – Έξυπνες” Ηλεκτρονικές Πύλες από Τοπολογικούς Μονωτές

 • Scientist in Charge: Athanassios Dimoulas
 • Category: NSRF /Αristeia
 • Starting Date: 01-09-2012    End Date: 30-09-2015

ΑURORA-Ολοκληρωμένη Οπτοηλεκτρονική Πλατφόρμα Πυριτίου Υπερυψηλής Ευαισθησίας για Επιτόπιες Περιβαλλοντολογικές Αναλύσεις

 • Scientist in Charge: Eleni Makarona
 • Category: NSRF /Cooperation 2011
 • Starting Date: 01-07-2013    End Date: 30-06-2015

ΑΛΕΠΟΥ-Αυτόνομη ολοκληρωμένη διάταξη Επιτόπιας και συνεχούς Παρακολούθησης αερίων ρύπων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

 • Scientist in Charge: Meropi Sanopoulou
 • Category: NSRF / Enhanced SMEs
 • Starting Date: 01-09-2012    End Date: 28-02-2015

Ανάπτυξη εκλεκτικών ροφητών και μεμβρανών ιοντικών υγρών για τη δέσμευση αερίων εκπομπών και διοξειδίου άνθρακα, μέσω καινοτόμου υβριδικής διεργασίας προσρόφησης-διήθησης

 • Scientist in Charge: Andreas Sapalidis
 • Category: NSRF /Bilateral Project
 • Starting Date: 01-04-2013    End Date: 30-09-2015

Ανάπτυξη νέων ανθεκτικών ποζολανικών κονιαμάτων με θραυσμένα κεραμικά και νανοϋλικά για την αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών κτιρίων

 • Scientist in Charge: Elissavet Dotsika
 • Category: NSRF / Enhanced SMEs
 • Starting Date: 01-04-2013    End Date: 30-06-2015

Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης συγκέντρωσης φυτοφαρμάκων για ασφαλή παραγωγή τροφίμων

 • Scientist in Charge: Nikolaos Glezos
 • Category: NSRF /Bilateral Project
 • Starting Date: 01-12-2013    End Date: 31-12-2014

Αξιοποίηση βιομάζας και μεταβολιτών θαλάσσιων φυκιών σε περιβαλλοντικές εφαρμογές καθαρισμού υδάτων και διαχωρισμού αερίων

 • Scientist in Charge: Fotis Katsaros
 • Category: NSRF / Enhanced SMEs
 • Starting Date: 01-11-2011    End Date: 30-11-2014

Δέσμευση C02 με χρήση υβριδικής διαδικασίας μεμβράνης/ροφητών

 • Scientist in Charge: Nikolaos Kanellopoulos
 • Category: NSRF /Bilateral Project
 • Starting Date: 01-04-2013    End Date: 30-09-2015

ΜΑΝΡΕΝΙ-Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου πρόβλεψης συνδυασμένου με νευρωνικά δίκτυα με αλγόριθμους εξομάλυνσης για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση των περιστροφικών καρίνων και καμίνων ηλεκτρικού τόξου στις εγκαταστάσεις

 • Scientist in Charge: Eamonn Devlin
 • Category: NSRF /Cooperation 2011
 • Starting Date: 01-03-2013    End Date: 30-06-2015

Νανοδιάστατες διατάξεις ReRAM με ηλεκτροχημικά ελεγχόμενες διεπιφάνειες από Γραφένιο

 • Scientist in Charge: Panagiotis Dimitrakis
 • Category: NSRF /Bilateral Project
 • Starting Date: 01-11-2013    End Date: 30-10-2015

ΝΑΝΟΤΗΕΡΑΡΥ – Α Novel Nanocontainer drug carrier for targeted treatment of cancer

 • Scientist in Charge: Georgios Kordas
 • Category: FP7/ERC
 • Starting Date: 01-01-2014    End Date: 31-12-2014

ΝΕΜΕΑ-Ιχνηλαοιμότητα και αυθεντικότητα οινικών προϊόντων της οινικής περιοχής ΟΠΑΠ

 • Scientist in Charge: Elissavet Dotsika
 • Category: NSRF / Enhanced SMEs
 • Starting Date: 01-10-2012    End Date: 30-04-2015

ΝΕΧΤ-6ΕΝ-0ΑΤ Development of NEXT GENeration cost efficient automotive CATalysts

 • Scientist in Charge: Fotis Katsaros
 • Category: FP7/Collaborative project/SPl -Cooperation/Small or medium scale focused resear.pr.
 • Starting Date: 01-12-2012    End Date: 31-01-2016

Συγκεντρωτικός ηλιακός συλλέκτης γραμμικής εστίασης με βάση καινοτόμο δέκτη-ανάπτυξη και πειραματική επιβεβαίωση

 • Scientist in Charge: Georgios Kordas
 • Category: NSRF/(COLNOVREC)
 • Starting Date: 01-10-2012    End Date: 30-09-2015

Σύνθετα Υλικά Πολυμερούς /Γραφενίου με Ενισχυμένες Ιδιότητες Φραγής Αερίων

 • Scientist in Charge: Christos Trapalis
 • Category: NSRF /Bilateral Project
 • Starting Date: 01-02-2013    End Date: 31-10-2015

Φωτοδραστικότητα Νανοδομών Ανάταση με Εκτεθειμένες τις (001) Εδρες

 • Scientist in Charge: Christos Trapalis
 • Category: NSRF /Bilateral Project
 • Starting Date: 01-12-2012    End Date: 31-12-2015

Φωτοενεργά Χρώματα Τι02/Γραφενίου για καθαρισμό Αέρα

 • Scientist in Charge: Christos Trapalis
 • Category: NSRF /Bilateral Project
 • Starting Date: 01-10-2012    End Date: 30-09-2015