Χρηματοδοτήσεις ( Πολιτιστική Κληρονομιά )

New Archaelogical Research Network for Integrating Approaches to Ancient Material Studies

  • Scientist in Charge: Panagiotis-Ioannis Bassiakos
  • Category: FP7/Marie Curie/ITN - NARNIA
  • Starting Date: 01-12-2010    End Date: 30-11-2014

Ανάπτυξη νέων ανθεκτικών ποζολανικών κονιαμάτων με θραυσμένα κεραμικά και νανοϋλικά για την αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών κτιρίων

  • Scientist in Charge: Elissavet Dotsika
  • Category: NSRF / Enhanced SMEs
  • Starting Date: 01-04-2013    End Date: 30-06-2015

ΝΕΜΕΑ-Ιχνηλαοιμότητα και αυθεντικότητα οινικών προϊόντων της οινικής περιοχής ΟΠΑΠ

  • Scientist in Charge: Elissavet Dotsika
  • Category: NSRF / Enhanced SMEs
  • Starting Date: 01-10-2012    End Date: 30-04-2015