ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας εκτείνεται σε 5 κτίρια στο χώρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το Κέντρο είναι προσβάσιμο με αυτοκίνητο αλλά και με αστική συγκοινωνία, καθώς η στάση του λεωφορείου βρίσκεται εκατό περίπου μέτρα από την κεντρική πύλη. Εσωτερικά στο κέντρο τα κτίρια συνδέονται με ασφαλτοστρωμένους δρόμους και η πρόσβαση είναι δυνατή για άτομα με κινητικά προβλήματα στην πλειονότητα των χώρων. Πιο συγκεκριμένα, τα κτίρια εκτείνονται μέχρι τον πρώτο όροφο, και σε κάποια υπάρχουν ανελκυστήρες. Επιπλέον υπάρχει πρόσβαση εξωτερικά, από πολλαπλές εισόδους με δυνατότητα στάθμευσης κοντά σε αυτές, που οδηγούν κατευθείαν στους ορόφους με τη βοήθεια ράμπας. Στο εσωτερικό τα γραφεία και τα εργαστήρια συνδέονται μεταξύ τους με μεγάλους διαδρόμους, ενώ υπάρχουν χώροι υγιεινής με κατάλληλες προδιαγραφές για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Οι υπάρχουσα κτιριακή υποδομή του ινστιτούτου δεν αποτελεί εμπόδιο στη δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν για την υλοποίηση του έργου. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η πρόσβαση στους εργαστηριακούς χώρους και σε εξειδικευμένες μεγάλες εγκαταστάσεις (ηλεκτρονικά μικροσκόπια, «καθαροί» χώροι, ισχυροί μαγνήτες κλπ.) διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Ασφάλειας αλλά και από τους επιμέρους κανονισμούς των εργαστηρίων που στοχεύουν κατά προτεραιότητα στην εξασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό να μην είναι εφικτή η πρόσβαση σε αυτούς τους εργαστηριακούς χώρους σε ειδικές κατηγορίες ατόμων (πχ γυναίκες σε εγκυμοσύνη, κτλ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τους και η αποφυγή ατυχημάτων ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία τους. Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι άλλωστε πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργία ΕΚΕΦΕ «Δ» και ισχύει για όλο το προσωπικό του Κέντρου (μόνιμο ή έκτακτο).