Νέος Εθνικός Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών

Ολοκληρώθηκε ο Εθνικός Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση του Νέου Οδικού Χάρτη των Ευρωπαϊκών Yποδομών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Το ΙΝΝ συμμετέχει ως συντονιστής στο INNOVATION.EL (Βλέπε σελίδα 59)