News Releases

Πράξη “Ανάπτυξη Υλικών και Διατάξεων Με Εφαρμογές Στη Βιομηχανία, Την Υγεία, Το Περιβάλλον Και Τον Πολιτισμό”

NOVISH, Application of High Pressure and Cold Atmospheric Plasma Technologies for the Production of High Quality and Extended Shelf-Life Fish Fillets

Leader: Evangelos Gogolides
Start Date: 12/04/2019
End Date: 11/04/2022

HARMoNIC, HierARchical Multiscale NanoInterfaces for enhanced Condensation processes

Leader: Evangelos Gogolides
Start Date: 01/10/2018
End Date: 30/09/2021

Nano4CSP, Nanomaterials for reduced maintenance costs in CSP plants

Leader:  Konstantinos P. Giannakopoulos
Start Date: 01/12/2019
End Date: 30/11/2022

GG-CO2 – CO2 separations by using mixed matrix, based on nano-carbon materials, membranes

Leader: Evangelos Favvas
Start Date: 29/05/2018
End Date: 28/05/2021

CO2Hing – Carbon Membranes for CO2 Removal from High Pressure Natural Gas in Subsea Process

Leader: Evangelos Favvas
Start Date: 01/03/2017
End Date: 31/08/2020

ENDURUNS – Development and demonstration of a long-endurance sea surveying autonomous unmanned vehicle with gliding capability powered by hydrogen fuel cell

Leader:  Theodore Steriotis
Start Date: 01/11/2018
End Date: 31/10/2022

GRAPHEIN – Development of water based conductive inks based on graphene for gravure and flexography printing

Leader: Theodoros Steriotis
Start Date: 09/07/2018
End Date: 08/07/2021

PureGas – Application of novel porous materials in industrial gas separation/purification processes

Leader: Theodoros Steriotis
Start Date: 31/07/2018
End Date: 30/07/2021

PUREHY – Development of a biogas reformer using stand-alone membrane systems for the production and recovery of high purity hydrogen

Leader: Theodoros Steriotis
Start Date: 28/06/2018
End Date: 27/06/2021

SOLCEMENT – Use of concentrated solar radiation in the cement industry: design of a suitable, integrated and low carbon footprint process for limestone calcination

Leader: Theodore Steriotis
Start Date: 04/06/2018
End Date: 03/06/2021

STMD2019 – Advanced Training Course “Spintronics Radar Detectors”

Leader: Andreas Kaidatzis
Start Date: 01/7/2019
End Date: 31/5/2020

PARACAT – Paramagnetic Species in Catalysis Research. A Unified Approach Towards Heterogeneous, Homogeneous and Enzyme Catalysis

Leader: George Mitrikas
Start Date:  01/01/2019
End Date: 31/12/2022

PERPS – Perpetual Power Supply for IoT

Leader: Christos Tsamis
Start Date: 17/10/2018
End Date: 16/04/2021

2D-TOP – 2D crystalline thin films with non-trivial topology

Leader: Evangelia Xenogiannopoulou
Start Date: 05/09/2018
End Date: 05/09/2021

MELoDICA – Disclosing the potential of transition metal dichalcogenides for thermoelectric applications through nanostructuring and confinement

Leader: Athanasios Dimoulas
Start Date: 01/4/2018
End Date: 31/03/2021

SMART-X – Study of carrier transport in materials by time-resolved spectroscopy with ultrashort soft X-ray light

Leader:  Athanasios Dimoulas
Start Date: 01/03/2020
End Date: 29/02/2024

3εFERRO – Energy Efficient Embedded Non-volatile Memory Logic based on Ferroelectric Hf(Zr)O2

Leader: Athanasios Dimoulas
Start Date: 01/01/2018
End Date: 30/06/2021

BeFerroSynaptic – BEOL technology platform based on ferroelectric synaptic devices for advanced neuromorphic processors

Leader: Athanasios Dimoulas
Start Date: 01/01/2020
End Date: 31/12/2023

SKYTOP – Skyrmion-Topological Insulator and Weyl Semimetal Technology

Leader: Athanasios Dimoulas
Start Date: 01/11/2018
End Date: 31/10/2022

PCInano – Nanoparticle mediated Photochemical Internalisation (PCI) of small anticancer drugs

Leader: Konstantina Yannakopoulou
Start Date: 1/6/2016
End Date:14/01/2021

NCSR “Demokritos” team among the winners of the #EUvsVirus Hackathon competition against the novel coronavirus

NCSR “Demokritos” team among the winners of the #EUvsVirus Hackathon competition against the novel coronavirus A team of researchers from NCSR “Demokritos” participated in the “EUvsVirus Hackathon” competition, organized by the European Commission and the European Innovation Council, on 24-26 April 2020. More than 2,000 teams from all around the world (141 countries) with about [...]

Significant discovery of Demoκritοs’ Research Laboratory

Significant discovery of Demoκritοs’ Research Laboratory Semiconductor colloidal quantum dots (CQDs) offer size- and composition-tunable luminescence of high colour purity. Importantly, their emission can be tuned deep into the second biological near-infrared (NIR-II) window (1,000–1,700 nm). However, applications are hindered by the low efficiencies achieved to date. Here, we report NIR-II CQD light-emitting diodes with an [...]

IDEA – Development of a solar powered, zero liquid discharge Integrated DEsalination MembrAne system to address the needs for water of the Mediterranean region

Leader: Andreas Sapalidis
Start Date: 01/09/2017
End Date: 28/01/2022

Award for the first Agritech Challenge Innovation Competition at Photostick Analysis

Award for the first Agritech Challenge Innovation Competition at Photostick Analysis Once again the team of Photostick Analytics (K. Misiakos, E. Makaronna, P. Petrou, S. Kakambakos, A. Salapatas) of NCSR “D” managed to be distinguished! the team took part in the technological innovation competition in the field of digital agriculture – the 1st Agritech Challenge [...]

Historical Agreement for Demokritos

Significant discovery of Demoκritοs’ Research Laboratory Demokritos becomes the first Research Center in Greece to receive funding from the European Investment Bank. With a total budget of € 48.3 million, the project involves the construction of four new buildings: Nanotechnology, Information Technology and Telecommunications, Chemical Biology and a new building for the expansion of the [...]

WaterTOP – COST Action CA18225 – Taste and Odor in Early Diagnosis of Source and Drinking Water Problems

Leader: Theodoros Triantis
Start Date:  01/10/2019
End Date: 30/09/2023

CO2 – BioProducts, Bioconversion of CO2 into High-added Value bioproducts through sustainable microalgae cultivation processes

Leader: Theodoros Triantis
Start Date: 25/07/2018
End Date: 24/07/2021

NANOPOL, Development of Novel Electrochemical Processes for Water Treatment Applications Using Composite Electrodes based on Nanocarbon Materials and Conductive Polymers

Leader: Christos Trapalis
Start Date: 25/07/2018
End Date: 07/2021

2D PHOTOSTRUCTURE, 2D Photocatalytics Heterostructures for air pollutant oxidation

Leader: Christos Trapalis
Start Date: 28/06/2018
End Date: 27/06/2021

CARBONGREEN, Nanocarbons from greenhouse gases of cement industry

Leader: Christos Trapalis
Start Date: 19/09/2019
End Date: 18/09/2022

DIAMOND, Rapid, timely diagnosis and monitoring of microbial diseases by means of an automated, point-of-care system

Leader: Angeliki Tserepi
Start Date: 18/07/2018
End Date: 17/7/2021

Startup Entrepreneurship award” for Nanometrisis P.C, a spin off company of NCSR Demokritos, during the ACCI AWARDS 2020

Startup Entrepreneurship award” for Nanometrisis P.C, a spin off company of NCSR Demokritos, during the ACCI AWARDS 2020 On January 14th 2020 NANOMETRISIS P.C. was awarded with the “Startup Entrepreneurship award” from the Athens Chamber of Commerce and Industry – ACCI AWARDS 2020. The event was hosted at The Athens Concert Hall under the auspices [...]

MICES, MIcro-Capacitors for Energy Storage

Leader: Emmanouel Hourdakis
Start Date: 21-02-19
End Date: 20-02-22

MIX2FIX, Hybrid, organic-inorganic chalcogenide optoelectronics

Leader: Thomas Stergiopoulos
Start Date: 01/11/2019
End Date: 31/10/2024

45th Micro and Nano Engineering organized by NCSR Demokritos researchers was a big success

45th Micro and Nano Engineering organized by NCSR Demokritos researchers was a big success See memories from the conference at http://www.mne2019.org/photos All Events Ημερίδα Νανοτεχνολογίας με τη συμμετοχή του "Club of Laureates of the Unesco medal in NanoScience and Nanotechnologies"MEMRISYS 3-6 April 20176th Workshop on "Current trends in Molecular and Nanoscale Magnetism" Pylos, Greece 9-13 [...]

8th Workshop on “Current trends in Molecular and Nanoscale Magnetism”

8th Workshop on “Current trends in Molecular and Nanoscale Magnetism”, Rhodes, Greece 27-31 May 2019 Visit Workshop’s web page All Events Ημερίδα Νανοτεχνολογίας με τη συμμετοχή του "Club of Laureates of the Unesco medal in NanoScience and Nanotechnologies"MEMRISYS 3-6 April 20176th Workshop on "Current trends in Molecular and Nanoscale Magnetism" Pylos, Greece 9-13 October 20163rd HELLENIC FORUM FOR [...]

PlasmaForNano, Inorganic nanostructuring to the atomic limit via plasma nanotechnology

Leader: Evangelos Gogolides
Start Date:16/04/2021
End Date:16/04/2024

$CNTPD, Low-Cost Carbon Nanotubes Photodetectors

Leader: Dimitris Velessiotis
Start Date: 21/9/2018
End Date: 20/9/2021

PLASCAT – 2-D semiconductors coupled with plasmonics as advanced photocatalysts and light emitters

Leader: Panagiotis Dallas
Start Date: 21/9/2018
End Date: 20/9/2021

Ημερίδα Νανοτεχνολογίας με τη συμμετοχή του “Club of Laureates of the Unesco medal in NanoScience and Nanotechnologies”

Ημερίδα Νανοτεχνολογίας με τη συμμετοχή του “Club of Laureates of the Unesco medal in NanoScience and Nanotechnologies”. To ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρία “Micro & Nano” διοργανώνει στις 7 Φεβρουαρίου 2020 Ημερίδα Νανοτεχνολογίας με τη συμμετοχή του “Club of Laureates of the Unesco medal in NanoScience and Nanotechnologies”. Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του…

Advanced Training Course “Spintronics Radar Detectors”

Advanced Training Course “Spintronics Radar Detectors” Advanced Training Course “Spintronics Radar Detectors” Athens, Greece 14-18 October 2019 This Advanced Training Course aims at training young researchers and technologists on the Physics and Materials Science of state-of-the art microwave detectors, based on spin-torque nano-oscillators. Such spintronic devices provide large sensitivity making them promising candidates as frequency-tunable resonant microwave detectors, for [...]

Scaled Graphene-Gated Transistors

Υπεύθυνος Έργου: ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ.

Κωδικός: 12211

Ημ. Έναρξης: 1/3/2018

Ημ. Λήξης: 31/08/2019

HARMoNIC-HierARchical Multiscale NanoInterfaces forenhanced Condensation processes

Υπεύθυνος Έργου: ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ.

Κωδικός: 

Ημ. Έναρξης:

Ημ. Λήξης:

 

MAGENTA – MAGnetic nanoparticle based liquid ENergy materials for Thermoelectr ic device Applications

Υπεύθυνος Έργου: ΤΡΟΧΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚ.

Κωδικός: 12130

Ημ. Έναρξης: 1/1/2017

Ημ. Λήξης: 31/12/2020

SMR – Seismic Moment and Recurrence (SMR) using Luminescenc e Dating Techniques

Υπεύθυνος Έργου: ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ -ΙΩΑΝΝΗΣ

Κωδικός: 12160

Ημ. Έναρξης: 1/6/2017

Ημ. Λήξης: 31/05/2020

MAESTRO- Making Perovskites Truly Exploitable

Υπεύθυνος Έργου: ΦΑΛΑΡΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠ ΟΣ ΧΡΗ.

Κωδικός: 12182

Ημ. Έναρξης: 1/11/2017

Ημ. Λήξης: 31/10/2022

pocL-CI : A lab on a chip platform for blood cell counting and identification at the point- of-care

Υπεύθυνος Έργου: ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥ.

Κωδικός: 11995

Ημ. Έναρξης: 1/7/2016

Ημ. Λήξης: 28/02/2018

3DNano – Traceable three- dimensional nanometrolo gy

Υπεύθυνος Έργου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟ.

Κωδικός: 11991

Ημ. Έναρξης: 1/10/2016

Ημ. Λήξης: 30/09/2019

INAPEM- International Network on Advanced hifh energy Permanent Magnets

Υπεύθυνος Έργου: ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.

Κωδικός: 11964

Ημ. Έναρξης: 1/1/2016

Ημ. Λήξης: 31/12/2018

LoveFood2M arket – Α portable MicroNanoBi oSystem and Instrument for ultra-fast nalysis of pathogens in food: Innovation from LOVE- FOOD lab prototype to a precommerci al instrument

Υπεύθυνος Έργου: ΓΟΓΓΟΛΙΔΗ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ.

Κωδικός: 11963

Ημ. Έναρξης: 1/2/2016

Ημ. Λήξης: 31/1/2019

PARTIAL- PGMs – Development of novel, high Performance hybrid TWV/GPF Automotive afteR treatment systems by raTIonAL design: substitution of PGMs and Rare earth materials

Υπεύθυνος Έργου: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝ.

Κωδικός: 11971

Ημ. Έναρξης: 1/4/2016

Ημ. Λήξης: 30/09/2019

NOVAMAG – NOVel, critical materials free, high Anisotropy phases for permanent MAGnets, by design.

Υπεύθυνος Έργου: ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.

Κωδικός: 11970

Ημ. Έναρξης: 1/4/2016

Ημ. Λήξης: 30/09/2019

ClickGene – Click Chemistry for Future Gene Therapies to Benefit Citizens Researchers and Industry

Υπεύθυνος Έργου: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΡΑ.

Κωδικός: 11910

Ημ. Έναρξης: 1/1/2015

Ημ. Λήξης: 31/12/2018

CARMOF – New process for efficient CO2 capture by innovative adsorbents based on modified carbon nanotubes and MOF materials

Υπεύθυνος Έργου: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ..

Κωδικός: 12197

Ημ. Έναρξης: 1/1/2008

Ημ. Λήξης: 31/12/2021

ShaleXenviro nmenT – Maximising the EU shale gas potential by minimising its environment al footprint

Υπεύθυνος Έργου: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.

Κωδικός: 11945

Ημ. Έναρξης: 1/9/2015

Ημ. Λήξης: 31/08/2018

Energy Efficient Embedded Non-Volatile Memory and Logic based on Ferroelectric Hf(Zr)O2

Υπεύθυνος Έργου: ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ.

Κωδικός: 12190

Ημ. Έναρξης: 1/1/2008

Ημ. Λήξης: 30/6/2021

Γεωχημικές μελέτες

Υπεύθυνη Έργου: Dotsika Elisabeth P.

Κωδικός: 11489

Ημ. Έναρξης: 1/1/2008

Ημ. Λήξης:11/2/2018

Μοριακή Προσωμοίωση και Θερμοδυναμική Ρευστών και Προηγμένων Τεχνολογικών Υλικών

Υπεύθυνος Έργου: Οικονόμου Ιωάννης Γεώργιος

Κωδικός: 11491

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Υπεύθυνος Έργου: Καρατάσιος Ιωάννης

Κωδικός: 11647

 

Nanoelectronics, Photonics and Microsystems

This program covers a large field of research in nanoelectronics, photonics and microsystems, starting from materials and devices and going into corresponding circuits and systems. Research is carried out in 16 different projects, involving 24 scientists. In the field of materials, the focus is in semiconductor nanostructures (quantum dots, nanowires, 2-D materials), as well as […]

Nanochemistry and Nanomaterials

“Nanochemistry and Nanomaterials” comprises a set of discrete yet complementary and strongly interacting groups. The activities of the program are multifaceted and span across all R&D steps, from design, synthesis and characterization of novel molecular and supramolecular entities and nanostructures to high-end process design and applications through multi-scale modelling. In more detail, the research groups […]

Magnetism and Superconductivity: Advanced Materials and Applications

The scientific aims of this program, involving 15 researchers, are (i) the synthesis of novel magnetic and superconducting materials, in bulk form (powder/ single crystals), as well as thin films and nanoparticles, (ii) functionalization of nanostructures with selected properties (iii) their detailed experimental and theoretical study at both microscopic and macroscopic levels. The ultimate goal […]

Cultural Heritage

Cultural Heritage Program includes 9 researchers involving Physical, Chemical, Geological and Biological Science with Archaeology. The main objective of the Cultural Heritage Program is to carry out state-of-the art research dedicated to the development and application of scientific methods for “reading the past“ in order to extract Historical, Cultural, Social and Environmental information. A further […]

Chemical Sciences for Nanostructures and Biological Applications

The program “Chemical Sciences for Nanostructures and Biological Applications” involves 11 researchers with main objective to coordinate multidisciplinary research at the molecular, macromolecular and mesoscopic scales with diverse applications in pharmaceuticals, nanomedicine, biotechnology and environment.

Δελτίου Τύπου: Τρισδιάστατη εκτύπωση ηλεκτρικού μοτέρ με μόνιμους μαγνήτες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ «Δ» & ΑΜΕΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η ανάπτυξη ισχυρότερων, οικονομικότερων και ελαφρύτερων μόνιμων μαγνητών έχει αποτελέσει το αντικείμενο έρευνας της ομάδας των μαγνητικών υλικών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δ» με μεγάλη χρηματοδότηση από την ΕΕ αλλά και τη βιομηχανία και έχει προσελκύσει […]

Another title for our pretty cool blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

TD 1402 – Training School: Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy

TD 1402 – Training School: Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy 21th – 24th November 2017 Training school is focused on the synthesis, characterization, magnetic hyperthermia application and In vitro and in vivo evaluation of magnetic nanoparticles. For this target the selected methods are: Transmission Electron Microscopy, Scanning Electron Microscopy, Atomic Force […]

TD 1402 – Training School: Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy

TD 1402 – Training School: Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy 21th – 24th November 2017 Training school is focused on the synthesis, characterization, magnetic hyperthermia application and In vitro and in vivo evaluation of magnetic nanoparticles. For this target the selected methods are: Transmission Electron Microscopy, Scanning Electron Microscopy, Atomic Force […]

Επανεκλογή της Δρος Α. Νασιοπούλου ως Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του SINANO

Κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 5ης Απριλίου 2017 που διεξήχθη στην Αθήνα, η Δρ Ανδρούλα Νασιοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών στο ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, επανεξελέγη παμψηφεί για δεύτερη τριετή θητεία ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα έτη 2009-2012 η Δρ Νασιοπούλου υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Νανοηλεκτρονικής Sinano (www.sinano.eu) ιδρύθηκε […]

Re-election of Dr Α. Nassiopoulou as “Chairperson of the General Assembly” of SINANO

During the General Assembly of the European Institute of Nanoelectronics Sinano (www.sinano.eu) held in Athens on the 5th of April, following the EUROSOI-ULIS International Conference, Dr Androula Nassiopoulou, Director of Research at INN, NCSR Demokritos, has been re-elected at the position of Chairperson of the General Assembly for a second three-years mandate.

Επιμορφωτική επίσκεψη

Επιμορφωτική επίσκεψη 2ου Γυμνασίου Αγ.Παρασκευής, Γ’ τάξη, 23 Φεβρουαρίου 2017 Στο πρόγραμμα της επίσκεψης συμπεριλήφθηκε η παρουσίαση με θέμα την «Νανοτεχνολογία», η παρουσίαση του εργαστηρίου του Καθαρού Χώρου και των εκθεμάτων στις προθήκες του ΙΝΝ (Δρ. Γ.Παπαδημητρόπουλος, Δρ. Δ.Βελεσιώτης, Μ.Βλαχοπούλου MSc.)

Απάνθισμα Φυσικών Επιστημών», «Διαδρομές πειραματικές …. και όχι μόνο

«Απάνθισμα Φυσικών Επιστημών», «Διαδρομές πειραματικές …. και όχι μόνο», Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2017, «Ο Κυνηγός Υλικών ταξιδεύει στην Ελλάδα με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών» Ομιλία: «Πειράματα στον υπολογιστή: παίζοντας με τα υλικά, ανακαλύπτουμε: αν πίνεται το θαλασσινό νερό και  πώς φτιάχνουμε χαρτί, χωρίς να κόβουμε ξύλα», Μαριλένα Βλαχοπούλου, MSc, Φυσικός,Υπ.Δρ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 18 Φεβρουαρίου 2017, […]

Ταξιδεύοντας στο Σύμπαν συνάντησα τον Οδυσσέα

«Ταξιδεύοντας στο Σύμπαν συνάντησα τον Οδυσσέα» με θέμα «Η NASA συναντά τον Όμηρο και …γράφεται ιστορία», Κόρινθος, 14 Φεβρουαρίου 2017,  «Ο Κυνηγός Υλικών ταξιδεύει στην Ελλάδα με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών» Παρουσίαση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Κυνηγός Υλικών» (http://www.materialsfuture.eu/) Εκδήλωση: «Ταξιδεύοντας στο Σύμπαν συνάντησα τον Οδυσσέα» με θέμα «Η NASA συναντά τον Όμηρο και …γράφεται ιστορία», […]

Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ…ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

«Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ…ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ», ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 12 Φεβρουαρίου 2017, «Ο Κυνηγός Υλικών ταξιδεύει στην Ελλάδα με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών» Επίδειξη του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Κυνηγός Υλικών» (http://www.materialsfuture.eu/) και εκπαιδευτικών εκθεμάτων, παρέα με τα εκθέματα των μαθητών. Εκδήλωση: «Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ… ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ», ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 12 Φεβρουαρίου 2017, Χώρος διεξαγωγής: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, Οργάνωση: Ένωση […]

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ», Άργος 9-10 Φεβρουαρίου 2017, «Ο Κυνηγός Υλικών ταξιδεύει στην Ελλάδα με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών» Επίδειξη του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Κυνηγός Υλικών» (http://www.materialsfuture.eu/) και εκπαιδευτικών εκθεμάτων, παρέα με τα εκθέματα των μαθητών. Εκδήλωση: «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ», Άργος 9-10 Φεβρουαρίου 2017, Χώρος […]

MEMRISYS 3-6 April 2017

The International Conference on Memristive Materials, Devices & Systems (MEMRISYS) will take place at the Athenaeum InterContinental Athens in the city of Athens, Greece from 3-6 April 2017. MEMRISYS 2017 aims providing a timely discussion on Memristor Technologies presenting the latest developments across a wide range of fields: from materials to devices, circuits, systems and applications. […]

MEMRISYS 3-6 April 2017

The International Conference on Memristive Materials, Devices & Systems (MEMRISYS) will take place at the Athenaeum InterContinental Athens in the city of Athens, Greece from 3-6 April 2017. MEMRISYS 2017 aims providing a timely discussion on Memristor Technologies presenting the latest developments across a wide range of fields: from materials to devices, circuits, systems and applications. […]

Βραδιά Ερευνητή 2016

  Το ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από ηλικία, αντικείμενο και επίπεδο εκπαίδευσης, μυήθηκε στον μαγικό κόσμο των Υλικών, με την παρουσίαση της ταινίας “Μυστική ζωή των Υλικών” http://www.materialsfuture.eu/gr στο αμφιθέατρο του ΙΝΝ, στην εκδήλωση της Βραδυάς του Ερευνητή (30 Σεπτεμβρίου 2016)

Pre-event Βραδιάς Ερευνητή 2016

  Περίπου 2000 μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου γνώρισαν καινούρια υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα στην τεχνολογία, μέσω της παρουσίασης των αποσπασμάτων «Ηλιακή Ενέργεια» και «Τρισδιάστατη εκτύπωση», από την ταινία «Η μυστική ζωή των υλικών» http://www.materialsfuture.eu/gr,  στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο pre-event της Βραδυάς του Ερευνητή 2016 (28 Σεπτεμβρίου 2016), με την μορφή Stand […]

“Mind the Lab” στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας

«Ο Κυνηγός των Υλικών» φτάνει στο Ελληνικό! Στα πλαίσια της εκδήλωσης στο Μετρό “Mind the lab”, στις 3 Φεβρουαρίου, σε μια μέρα αφιερωμένη σε Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά, το ευρύ κοινό μαθαίνει να παίζει με υλικά που έχουν χρήσιμες ιδιότητες και εφαρμογή στην τεχνολογία και τις κατασκευές. Και έτσι η βελτίωση της καθημερινής μας ζωής, […]

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΙΝΝ παρουσία του προσωπικού και προσκεκλημένων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε μιά σύντομη παρουσίαση των πεπραγμένων του 2016. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους αφυπηρετήσαντες συνεργάτες του ΙΝΝ. Δείτε παρακάτω εικόνες από την εκδήλωση:

EUROMAT 2017

EUROMAT is the premier international congress in the field of materials in Europe. The EUROMAT2017 congress venue will be the “Thessaloniki Concert Hall”, a unique complex of buildings conveniently located at the seafront of the city, from 17 – 22 September, 2017. For more information please click here.

EUROMAT 2017

EUROMAT is the premier international congress in the field of materials in Europe. The EUROMAT2017 congress venue will be the “Thessaloniki Concert Hall”, a unique complex of buildings conveniently located at the seafront of the city, from 17 – 22 September, 2017. For more information please click here.

FP7-Achievements that make us proud

G. Kordas is the recipient of the FP7 project entitled “A Novel Nanocontainer drug carrier for targeted treatment of prostate cancer”, “Nanotherapy” approved by ERC and started on February 1, 2009. The project carried out in SOL-GEL laboratory of the Institute of Nanoscience and Nanotechnology at NCSR Demokritos. During this project targeted polymeric delivery systems synthesized inducing specific drug release by exploiting the local […]

FP7-Achievements που μας κάνουν υπερήφανους

G. Kordas is the recipient of the FP7 projec entitled “A Novel Nanocontainer drug carrier for targeted treatment of prostate cancer”, “Nanotherapy” approved by ERC and started on February 1, 2009. The project carried out in SOL-GEL laboratory of the Institute of Nanoscience and Nanotechnology at NCSR Demokritos. During this project targeted polymeric delivery systems synthesized inducing specific drug release by exploiting the local physicochemical cancer cell characteristics. The results included in 20 papers of Kordas group and supported further by ERC by funding a second program ERC named “proof of concept”. The study focused on new therapeutic approaches against breast, prostate and cervical cancer improving the quality of patient life and tumor efficacy treatment.
Based on this significant results Commissioner k. MOEDAS in his opening speech mentioned exclusively in only one work, home and said “especially for the sol gel work European taxpayers should be proud of the way they spent their money.” Perhaps he knew and Portuguese.

FP7-Achievements that make us proud

“LOVEFOOD” FP7-Project, in which NCSR “Demokritos” is a partner, was included in EU’s Edition “Achievements of FP7: Examples that Make us Proud”

FP7-Achievements που μας κάνουν υπερήφανους

LOVEFOOD” FP7-Project, in which NCSR “Demokritos” is a partner, was included in EU’s Edition “Achievements of FP7: Examples that Make us Proud”

The LOVEFOOD project, coordinated by FORTH (Prof. E. Gizeli, Dept. of Biology, Univ. Crete, and IMBB-FORTH) and realized in collaboration with NCSR “Demokritos” (Institute of Nanoscience & Nanotechnology) and five more European partners, was selected by the Informal Council of European Research and Innovation Ministers (held in Amsterdam on 29/1/2016) and presented in a printed Edition entitled “Achievements of FP7: Examples that make us proud”. The EU projects included in this Edition demonstrate the added value of research and innovation for the economy at European, national, and regional level.

The project in which, in addition to FORTH and NCSR “Demokritos” from Greece, five other European partners (Institute Pasteur, Curie Institute, and SENSeOR, from France, Jobst Technologies from Germany, and Univ. of Pardubice from Czech Republic) collaborate combines novel results from the bio-nanotechnology and microfluidics fields with state-of-the-art methods of DNA detection. It targets foodborne bacteria (Salmonella) detection in dairy products, but it is envisioned to find applications in other fields such as clinical diagnostics and environmental monitoring.

The role of NCSR “Demokritos” in the project was the design, fabrication (using state-of-the-art micro/nano engineering), and validation of several microfluidics modules, accommodating bacteria capture and lysis, DNA purification and amplification, all gathered on a credit-card size Lab-on-Chip platform (figure below). As a result of this work, two patent applications were filed, and several articles were published in high impact international journals.

fp7-lovefood

H2020 project funding success: LoveFood2Market

The plasma Nanotechnology – Lab on Chip group of INN is a partner of the H2020-ICT KET Innovation Action entitled LoveFood2Market. The project is a continuation of project (LOVE-FOOD 2012-2016) towards TRL 6, and it targets the development and commercialization of a new diagnostic system for pathogen detection in food samples. Drs Evangelos Gogolides, Angeliki Tserepi, Vasilios Constantoudis and Stavros Chatzandroulis from INN […]

H2020 χρηματοδότηση προγράμματος LoveFood2Market

Η ερευνητική ομάδα Νανοτεχνολογίας Πλάσματος – Μικροεργαστηρίων σε ψηφίδα είναι εταίρος του έργου H2020-ICT KET Innovation Action με τίτλο LoveFood2Market. Το έργο αποτελεί συνέχεια προηγούμενου Ευρωπαϊκού έργου (LOVE-FOOD 2012-2016) και στοχεύει στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και διάθεση στην αγορά ενός πρότυπου διαγνωστικού συστήματος για την ανίχνευση παθογόνων στα τρόφιμα.
Στην ομάδα συμμετέχουν οι ερευνητές Ευάγγελος Γογγολίδης, Αγγελική Τσερέπη, Βασίλειος Κωνσταντούδης και Σταύρος Χατζανδρούλης από το ΙΝΝ, και Δημήτριος Μαστέλλος, Σωτήριος Κακαμπάκος και Παναγιώτα Πέτρου από το ΙΠΡΕΤΕΑ. Συντονίστρια του έργου ειναι η καθ. Ηλέκτρα Γκιζελή από το Πανεπ. Κρήτης – ΙΤΕ, και συμμετέχουν σε αυτό 3 εταιρείες (από Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα), και 2 ακόμη ακαδημαϊκοί ερευνητικοί φορείς (από Γαλλία, Τσεχία).

Dr. Dimoulas is appointed 2015 “Chair of Excellence” in Grenoble

Dr. Dimoulas of INN/NCSRD has been appointed 2015 “Chair of Excellence” corresponding to a professorship position at the Universite Joseph Fourier in Grenoble, France. Dr. Dimoulas will receive a generous grant covering the salaries, including one PhD and two MSc students, as well as lab running costs and equipment to develop 2D metal dichalcogenide materials (http://grenoble-lanef.fr/spip.php?article158#nb1)

Επιλογή του Δρ. Δημουλά για τη θέση “Chair of Excellence” 2015 στη Grenoble

O Δρ. Δημουλάς του ΙΝΝ/ΕΚΕΦΕ «Δ» επιλέχθηκε για τη θέση “Chair of Excellence”, 2015 , σε αντιστοιχία με θέση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Joseph Fourier της Grenoble, Γαλλία.  Ο Δρ. Δημουλάς θα λάβει επιχορήγηση που θα καλύπτει μισθούς συμπεριλαμβανομένου ενός υποψηφίου διδάκτορα, και δύο φοιτητών σε επίπεδο MSc καθώς και το κόστος λειτουργίας και εξοπλισμού των εργαστηρίων με σκοπό να αναπτύξει την τεχνογνωσία παρασκευής διδιάστατων υλικών της κατηγορίας διχαλκογενίδια των μετάλλων (http://grenoble-lanef.fr/spip.php?article158#nb1)

Το πρόγραμμα που θα αρχίσει το 2016, θα έχει διάρκεια τριών ετών και θα εστιάσει στην επιταξιακή ανάπτυξη με MBE, διδιάστατων υλικών, τον δομικό τους χαρακτηρισμό σε ατομική κλίμακα κάνοντας χρήση της μεγάλης εγκατάστασης συγχρότρου στο ESRF της Grenoble και τον χαρακτηρισμό ηλεκτρονικών διατάξεων από διδιάστατα υλικά. Η κοινοπραξία εργαστηρίων LANEF της Grenoble (http://www.grenoble-lanef.fr/ ) και ιδιαίτερα τα εργαστήρια Institut Nanosciences & Cryogénie (INAC) and the Institut Néel θα υποστηρίξουν το έργο διαθέτοντας τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις τους και ερευνητικό προσωπικό, με σκοπό να υπάρξει, μεσοπρόθεσμα, θετική επίδραση στην πρωτοβουλία 2D Factory που έχει αναλάβει το CEA-LETI.

Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα συνεισφέρει έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι σχέσεις της κοινοπραξίας εργασηρίων LANEF με το εργαστήριο Επιταξίας και Επιστήμης Επιφανειών του ΕΚΕΦΕ «Δ» και να ενισχυθούν οι υπάρχουσες συνεργασίες με Ερευνητικά Ινστιτούτα και τεχνολογικούς-παραγωγικούς φορείς που δραστηριοποιούνται  στην περιοχή της Grenoble με στόχο την προώθηση κοινών σχεδίων και προτωβουλιών στον τομέα της Νανοηλεκτρονικής.

6th Workshop on “Current trends in Molecular and Nanoscale Magnetism” Pylos, Greece 9-13 October 2016

6th Workshop on “Current trends in Nanoscopic and Mesoscopic Magnetism” Pylos, Greece 9-13 October 2016. For more information please click here.

6th Workshop on “Current trends in Molecular and Nanoscale Magnetism” Pylos, Greece 9-13 October 2016

6th Workshop on “Current trends in Molecular and Nanoscale Magnetism” Pylos, Greece 9-13 October 2016. For more information please click here.

H2020 project funding success: INAPEM

The group of  Dr. D. Niarchos, in charge of the  Program of INN Permanent Magnets, Advanced Materials for Magnetic Recording and Thermoelectric Materials, is the “Greek partner”  in the project  H2020 – MSCA-RISE-2015 INAPEM: International Network on Advanced high energy Permanent Magnets, coordinated by the Institute Fundation BCMaterials: Basque Centre for Materials, Applications and […]

H2020 χρηματοδότηση προγράμματος INAPEM

H ομάδα του  Δρ. Δ. Νιάρχου, Υπευθύνου στο πρόγραμμα του ΙΝΝ  Μόνιμοι Μαγνήτες, Προηγμένα  Υλικά για Μαγνητική Εγγραφή και Θερμοηλεκτρικά Υλικά, είναι ο  ‘Ελληνας  εταίρος στο πρόγραμμα  του Η2020 – MSCA-RISE-2015 INAPEM : International Network on Advanced high energy Permanent Magnets, με συντονιστή  το Ινστιτούτο Fundation BCMaterials: Basque Centre for Materials, Applications and Nanostructures (Ισπανία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν  7 εταίροι από πανεπιστήμια της ΕΕ και Αμερική, όπως το  Technical Univesrity of Damstard (Γερμανία), Πανεπιστήμιο Pais Vasco (Ισπανία), Αmen Technologies (Eλλάδα), Πανεπιστήμιο Delaware (HΠΑ) και Πανεπιστήμιο del Valle (Κολομβία). Διάρκεια 3 χρόνια, συνολικός προϋπολογισμός 570,000 €  προϋπολογισμός ΙΝΝ  94500 €. Ημερομηνία έναρξης είναι η 1η Ιανουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε https://www.inapem.eu

 

H2020 Χρηματοδότηση προγράμματος: NOVAMAG

H ομάδα του  Δρ. Δ. Νιάρχου, Υπευθύνου στο πρόγραμμα του ΙΝΝ  Μόνιμοι Μαγνήτες, Προηγμένα  Υλικά για Μαγνητική Εγγραφή και Θερμοηλεκτρικά Υλικά, είναι ο  ‘Ελληνας  εταίρος στο πρόγραμμα  του Η2020-NMP23-2015   NOVAMAG: Novel Materials by Design for substituting Critical Raw Materials, με συντονιστή  το Ινστιτούτο Fundation BCMaterials: Basque Centre for Materials, Applications and Nanostructures (Ισπανία). Στο πρόγραμμα […]

H2020 project funding success: ShaleXenvironmeT

Dr. Ekonomou’s group is the Greek partner of the H2020 entitled “Maximizing the EU shale gas potential by minimizing its environmental footprint (ShaleXenvironmenT)”. Prof. Alberto Striolo, University College London is the coordinator of the project.
For more information click http://shalexenvironment.org/.

H2020 project funding success: NOVAMAG

he group of Dr. D. Niarchos, in charge of  the INN program Permanent Magnets, Advanced Materials for Magnetic Recording and Thermoelectric Materials, is the “Greek partner” in the project  of H2020-NMP23-2015 NOVAMAG: Novel Materials by Design for substituting Critical Raw Materials, coordinated by the Fundation BCMaterials: Basque Centre for Materials, Applications and […]

H2020 Χρηματοδότητηση προγράμματος: ShaleXenvironmenT

Η ομάδα του κ. Ι. Οικονόμου είναι ο έλληνας εταίρος του H2020 με τίτλο “Maximizing the EU shale gas potential by minimizing its environmental footprint (ShaleXenvironmenT)”. Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον καθηγητή Alberto Striolo από το University College London. Στο έργο συμμετέχουν 5 πανεπιστήμια, 3 ερευνητικά κέντρα και 2 εταιρίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε http://shalexenvironment.org/.

6th Micro&Nano Conference on Micro – Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMs

6th Micro&Nano Conference on Micro – Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMs                                                             4-7 October, 2015, Athens, Greece                                                                                              http://conference-micronano2015.micro-nano.gr                                                    Second Announcement   The “Micro&Nano 2015” Conference will be held at the Fenix Hotel, in Glyfada, Athens, Greece. The Best Western Hotel Fenix is conveniently located in Glyfada, an attractive resort in the south coast of Athens.   More details […]

6th Micro&Nano Conference on Micro – Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMs

6th Micro&Nano Conference on Micro – Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMs                                                             4-7 October, 2015, Athens, Greece                                                                                              http://conference-micronano2015.micro-nano.gr                                                    Second Announcement   The “Micro&Nano 2015” Conference will be held at the Fenix Hotel, in Glyfada, Athens, Greece. The Best Western Hotel Fenix is conveniently located in Glyfada, an attractive resort in the south coast of Athens.   More details […]

3rd HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION

22 Workshops and 3 Concecutive Networking Events, this summer in Athens within the frame of H2020. Please click here for more information.

3rd HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION

22 Workshops and 3 Concecutive Networking Events, this summer in Athens within the frame of H2020. Please click here for more information.

International Workshop of the ARISTEIA Project COMANA Complex Magnetic Nanostructures

<p>Agia Marina, Aegina, Greece    2-5 June 2015</p>

International Workshop of the ARISTEIA Project COMANA Complex Magnetic Nanostructures

Agia Marina, Aegina, Greece    2-5 June 2015

NaGC 2015 – Sixth North America-Greece-Cyprus Workshop on Paramagnetic Materials

3-6 June 2015, Athens For more information click Here

H2020 project funding success: ClickGene

The group of Dr. Chatgilialoglu is the Greek partner of the ClickGene project that won the H2020 competition for the Marie Skłodowska-Curie ITN networks.
The subject of the project is: Click Chemistry for Future Gene Therapies to Benefit Citizens, Researchers and Industry.
For more information see: www.clickgene.eu

H2020 Χρηματοδότηση προγράμματος: ClickGene

Η ομάδα του κ. Χ. Χατζηλιάλογλου είναι ο έλληνας εταίρος του H2020 Marie Skłodowska-Curie ITN network χρηματοδοτούμενου προγράμματος “ClickGene”. Ο τίτλος του προγράμαματος είναι Click Chemistry for Future Gene Therapies to Benefit Citizens, Researchers and Industry.Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

NAGC15-Sixth North America-Greece-Cyprus Workshop on Paramagnetic Materials

3-6 June 2015, Athens

Test Research Activity