Microfluidics, Lab- & Organ-on-a-Chip – People – MSc Students

MSc Students

Koutsiara Konstantina

Savranakis Marios

Skaltsounis Panagiotis

Xesfyngi Yvonni

Lioliou Anthoula