Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3242
Σχετικά/Βιογραφικό

Ο Αντώνιος Μ. Δούβας έλαβε Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής το 1995 και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φωτοχημεία-Φωτολιθογραφία το 2003 από την Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το 2004 έλαβε μεταδιδακτορική υποτροφία στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το διάστημα 2007-2016 εργάσθηκε ως Ερευνητής-Επιστημονικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το 2017 έγινε Ερευνητής Γ’ βαθμίδας στο ίδιο Ινστιτούτο. Έχει 56 δημοσιεύσεις, εκ των οποίων 50 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (με κριτές) και 6 δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (με κριτές). Οι δημοσιεύσεις του έχουν λάβει συνολικά 744 αναφορές (517 ετεροαναφορές) με δείκτη απήχησης h=16. Έχει 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εκ των οποίων 2 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας (με κριτές) και 1 ελληνικό δίπλωμα. Το 2002 έλαβε έπαινο από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Έχει 5 άρθρα σε Εθνικά Συνέδρια και 68 ανακοινώσεις-περιλήψεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. Συμμετείχε ενεργά σε 14 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκή Ένωσης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Το γνωστικό του αντικείμενο είναι: «Ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών, με έμφαση σε υβριδικά υλικά και οξείδια/πολυοξομεταλλικές ενώσεις, για εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις και φωτοκατάλυση». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν κυρίως: (α) τεχνολογίες κατασκευής νανοδομών, (β) χημική τροποποίηση λεπτών διεπιφανειακών στρωμάτων και επιφανειών, και (γ) σύνθεση ανοργάνων ενώσεων κυρίως πολυοξομεταλλικών ενώσεων, μεταλλικών οξειδίων (με τη μέθοδο sol-gel, κλπ.), και πολυμερών. Ιδιαίτερα η σύνθεση πολυοξομεταλλικών ενώσεων (POMs) και η κατασκευή συστημάτων που βασίζονται σε POMs για εφαρμογές νανοτεχνολογίας (π.χ. νανοηλεκτρονικές, οργανικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις) και φωτοκατάλυσης (ομογενής/ετερογενής κατάλυση) αποτελούν τώρα την κύρια ερευνητική του δραστηριότητα.