Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3316
Σχετικά/Βιογραφικό

Ο Δρ. Anno Hein έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο της Βόννης το 1993 και το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο το 1996. Θέμα της διδακτορικής του διατριβής ήταν «Total Reflection XRF with Synchrotron Radiation at ELSA». Στην συνέχεια εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα, επίσης του Πανεπιστημίου της Βόννης (1993 – 1997). Από το 1998 εργάσθηκε στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών (Ι.Ε.Υ.), ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο πρόγραμμα Αρχαιομετρίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου TMR GEOPRO (1998 – 2002). Το 2002 κατέλαβε τη θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο Ι.Ε.Υ. (2002 – 2006), ενώ από το 2006 έως το 2010 εργαζόταν ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ι.Ε.Υ. και στο ΤΕΙ Αθήνας σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Παράλληλα ήταν εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Φυσικής-Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών στο ΤΕΙ Αθήνας (2008-2009). Το 2010 κατέλαβε θέση Ερευνητή Γ’ στο Ι.Ε.Υ. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στον χαρακτηρισμό των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των σύνθετων υλικών και κυρίως της κεραμικής, με έμφαση στις αρχαίες και παραδοσιακές διαδικασίες κατασκευής και χρήσης των υλικών αυτών. Έχει 47 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές με περισσότερες από 300 αναφορές (h-factor 11).Academia.edu profile

ORCID

Twitter