Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3643
Σχετικά/Βιογραφικό
Η Αναστασία Χισκιά έλαβε Πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (1989). Εργάστηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους κυρίως στον τομέα της περιβαλλοντικής ανάλυσης (1983–95). Εντάχθηκε στο Εργαστήριο Καταλυτικών-Φωτοκαταλυτικών Διεργασιών, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το 1995. Από το 2005 είναι Δ/νρια Ερευνών του Εργαστηρίου Καταλυτικών-Φωτοκαταλυτικών Διεργασιών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συνοψίζονται στην φωτοκατάλυση παρουσία οξειδίων μετάλλων και πολυοξομεταλλικών ενώσεων, αξιολόγηση φωτοκαταλυτών και διευκρίνιση του μηχανισμού δράσης τους, καθαρισμός του νερού με τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών και περιβαλλοντική ανάλυση με έμφαση στη μελέτη κυανοτοξινών με προηγμένες αναλυτικές τεχνικές.