Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο
2106503632, 2107274919
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Καμπανάκης Αντώνιος είναι απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2009). Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην σύνθεση και το χαρακτηρισμό οργανικών ενώσεων για χρήση σε φωτοβολταϊκά κελιά από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2011). Από το 2012, είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τη σύνθεση οργανικών και μεταλλο-οργανικών ενώσεων για χρήση ως ευαισθητοποιητές σε ηλιακές κυψελίδες υψηλής ενέργειας. Τα πειράματα του πραγματοποιούνται σε συνεργασία στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως μέλος της ομάδας “Διεργασίες νανοτεχνολογίας για μετατροπή ηλιακής ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος” και στο εργαστήριο Οργανικής χημείας του τμήματος χημείας του ΕΚΠΑ υπό την επίβλεψη των Δρ. Πολύκαρπου Φαλάρα (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) και Λεκ. Γεωργίου Βουγιουκαλάκη (ΕΚΠΑ). Η διδακτορική του διατριβή χρηματοδοτείται από κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι -“ Προηγμένα υλικά για ευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες υψηλής απόδοσης - AdMatDSC ”.