Θέση
Μεταδιδακτορικός
Σχετικά/Βιογραφικό

Η Αριάδνη Κερασίδου, Δρ. Φυσικής, αποφοίτησε το 2009 από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2011 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Φυσική των Υλικών από το ίδιο τμήμα. Η ερευνητική της εργασία με τίτλο "Ανάπτυξη υμενίων Al2O3 σε υποστρώματα p-Ge με τη μέθοδο ALD: Μελέτη διεπιφανειακών ιδιοτήτων συναρτήσει του πάχους και της θερμοκρασίας" πραγματοποιήθηκε στο Εραστήριο Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας στα πλαίσια του πραγράμματος "Καραθεοδωρή 2009 - Πρόγραμμα C906 με τίτλο Μελέτη διεργασιών Front-End της αναδυόμενης τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων MOS Γερμανίου". Το 2015 έλαβε το διδακτορικό της από το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Ανζέ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Περιουσίας της Γαλλίας. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Investigation of the nonlinear optical response of novel azobenzene-iminopyridine derivatives and the dynamic heterogeneities of water/methanol mixtures" πραγματοποιήθηκε εν μέρη στην ομάδα MINOS του εργαστηρίου Moltech Anjou σε συνεργασία με το τμήμα Χημείας, και εν μέρη στο Εργαστήριο Φωτονικής (Lphia). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη και τον χαρακτηρισμό νανοδομικών υλικών και στη ανάπτυξη διατάξεων βασισμένων σε αυτά. Από τον Μάρτιο του 2017 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Έχει στο ενεργητικό της 14 δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε 10 εθνικά και διεθνή συνέδρια.