Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3972
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Δρ. Α. Λαμπρόπουλος είναι απόφοιτός του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ (2002), κάτοχος MSc στην επιστήμη και εφαρμογές πολυμερών (Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ-2005) και Διδάκτορας στη Φυσικοχημεία, του τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ (2010), σε αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη κεραμικών μεμβρανών και μεμβρανών νανοσωλήνων άνθρακα με σκοπό το διαχωρισμό μειγμάτων αερίων και την αποθήκευση υδρογόνου και λοιπών αερίων. Έχει 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 16 παρουσιάσεις σε συνέδρια, σχετικές με τη χημική εναπόθεση ατμών (CVD), την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό κεραμικών μεμβρανών και σύνθετων μεμβρανών νανοσωλήνων άνθρακα ή ιοντικών υγρών για διαχωρισμούς αερίων, καθώς και τη μελέτη νανοσωλήνων άνθρακα και ιοντικών υγρών για δέσμευση και αποθήκευση αερίων.