Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3998
Σχετικά/Βιογραφικό
Η Δρ. Αντωνία Μαλαίνου είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Επιστήμης Υλικών (2004, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με αντικείμενο «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» (2006, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα). Το 2013 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Η διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (πρώην Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής) έχοντας λάβει υποτροφία από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το πεδίο ερευνάς της εστίαζε σε διεργασίες σχηματοποίησης και χημικής τροποποίησης υποστρωμάτων για τη δημιουργία βιοψηφίδων και για εφαρμογές στη βιο-νανοτεχνολογία. Το αντικείμενο της διατριβής της αποτέλεσε μέρος της ομαδικής δουλειάς της ερευνητικής ομάδας Νανοτεχνολογίας πλάσματος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», η οποία βραβεύτηκε (2ο Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας, Σεπτέμβριος 2013) στον διαγωνισμό «η Ελλάδα Καινοτομεί» που οργάνωσε ο ΣΕΒ και η Eurobank. Από το 2013 εργάζεται ως μεταδιδατορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε βιο-μικρο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα, (Lab-On-a-Chip, Point-Of-Care), οπτικοί βιο-αισθητήρες, μικρο-ρευστονικές διατάξεις (σχεδιασμός και κατασκευή), μικρο-συστοιχίες βιομορίων, διεργασίες καθαρού χώρου, λιθογραφία, μέθοδοι σχηματοποίησης στη μικρο και νανο-κλίμακα, κατεργασίες πλάσματος, μέθοδοι τροποποίησης επιφανειών με στόχο την ακινητοποίηση/πρόσδεση βιομορίων, χαρακτηρισμός επιφανειών, πολυμερικά και σύνθετα υλικά.