Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Σχετικά/Βιογραφικό


Η Αναστασία Μιχαλοπούλου είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2012) και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) «Science for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage» από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια (2014). Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού της, υλοποίησε την εργασία της στο εργαστήριο Αρχαιολογικών Υλικών, στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, με θέμα την «Αποτίμηση της στερεωτική δράσης των υλικών νανο-τεχνολογίας σε φυσικού λίθους». Από το 2016 είναι υποψήφια διδάκτορας στο Πολυτεχνείο Κρήτης και εργάζεται στο εργαστήριο Αρχαιολογικών Υλικών του ΙΝΝ, με αντικείμενο την ανάπτυξη και τον χαρακτηρισμό επιφανειακά τροποποιημένων νανο-σύνθετων σωματιδίων για τη στερέωση και προστασία των πορωδών υλικών δόμησης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Μηχανισμοί διάβρωσης φυσικών λίθων και παραδοσιακών δομικών υλικών
Νανο-σύνθετα υλικά για την αποκατάσταση και προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς