Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3639
Σχετικά/Βιογραφικό
Η Αθανασία Πάνου έλαβε το δίπλωμα Χημικού Μηχανικού το 2008 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Απέκτησε διδακτορικό από την ίδια σχολή το 2014. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Παρασκευή, Χαρακτηρισμός και Μελέτη Ελαστομερών Συστημάτων Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης Φαρμάκων» εκπονήθηκε στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο εργαστήριο Μελέτης Φαινομένων Μεταφοράς Ύλης σε Πολυμερή υπό την επίβλεψη των Δρ. Μ. Σανοπούλου και Δρ. Κ. Παπαδοκωστάκη του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας. Από τον Αύγουστο 2014 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του προγράμματος «ΥΔΙΣΕ – Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας».