Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
2106503526
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Θάνος αποφοίτησε ως χημικός (1999), στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (2001) και διδακτορικό (2004) στην Βιοανόργανη Χημεία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε υπό την επίβλεψη του Δρ Νίκου Κατσαρού στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τη σύνθεση των συμπλοκών μεταλλικών ιόντων με αντικαρκινικά φάρμακα και τη μελέτη της αλληλεπίδρασής τους με ολιγονουκλεοτίδια χρησιμοποιώντας NMR σε συνδυασμό με μοριακή μοντελοποίηση. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού του, επισκέφθηκε το Κέντρο Μαγνητικού Συντονισμού στη Φλωρεντία (Ιταλία), δύο φορές, όπου εργάστηκε ως υπότροφος Marie-Curie υπό την επίβλεψη του Prof. Ivano Bertini (2000) και του Prof. Claudio Luchinat (2003) για τις δομικές μελέτες των αλληλεπίδρασης οργανικών μορίων και νουκλεϊκών οξέων ή πρωτεϊνών με NMR και προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής.

Το 2005 εντάχθηκε στο εργαστήριο του Αχιλλέα Γαρούφη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως μεταδιδακτορικός ερευνητής για το σχεδιασμό και δομική μελέτη εκλεκτικών νουκλεασών συμπλόκων του ρουθηνίου (II) με ολιγοπεπτίδια. Το 2006 εντάχθηκε στο εργαστήριο του καθηγητήΓεώργιου Σπυρούλια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου ανέπτυξε υπολογιστικές μεθόδους για την προσομοίωση των συμπλόκων μεταλλοπρωτεασών με υποστρώματα και για σύνδεση αναστολέων του ενζύμου CDK1.

Από τον Φεβρουάριο του 2007, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ομάδα Βιολογικής Χημείας του Δρ. Διονυσίου Βουρλούμη στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" για το σχεδιασμό και την μοντελοποίηση των μικρών-μορίων, αναστολέων του ριβοσωμικού RNA, το σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων αναστολέων του ενζύμου VEGFR-2 και για τη μοντελοποίηση της ενεργοποίησης του EGFR με προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής. Συνεργάζεται στενά με την πρωτεΐνη Εργαστήριο Χημείας του Δρ Ε Στρατίκων για την μοντελοποίηση του ενδοπλασματικού δικτύου Αμινοπεπτιδάσες (ERAP1 και ERAP2) με πεπτίδιο-υποστρώματα και φθορισμογόνα υποστρώματα.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική χημεία πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων, τη μοντελοποίηση σύνδεσης και αλληλεπίδρασης ενζύμου-υποστρώματος με τη χρήση μοριακής δυναμικής, ο δομικός χαρακτηρισμός βιοδραστικών μορίων με NMR και η μελέτη της αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-αναστολέα με φασματοσκοπικές μεθόδους, αλλά και τη σχεδιασμένη σύνθεση μικρών μορίων ως αναστολείς ενζύμων.