Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3973
Σχετικά/Βιογραφικό

H Δρ. Χρυσούλα Π. Αθανασέκου είναι Χημικός (2002, ΕΚΠΑ) κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος» (2005, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Ναυτιλίας & Βιομηχανίας, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας) και διδακτορικού διπλώματος (2012, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών). Το ερευνητικό της αντικείμενο αφορά στην
• Ανάπτυξη νανοπορωδών φωτοκαταλυτικών μεμβρανών, μορφολογικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός αυτών
• Ανάπτυξη προηγμένων νανοϋλικών και μεμβρανών με βάση το γραφένιο και τον άνθρακα, μορφολογικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός αυτών.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προηγμένων διεργασιών οξείδωσης (AOP) και διαχωρισμού υγρών για εφαρμογές καθαρισμού - αφαλάτωσης νερού και επεξεργασίας αποβλήτων
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προηγμένων διεργασιών διαχωρισμού αερίων για εφαρμογές εμπλουτισμού αερίων ρευμάτων βιομηχανικού ενδιαφέροντος