Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3346 / 3354
Σχετικά/Βιογραφικό
Η Δρ. Αικατερίνη Ραπτοπούλου έλαβε πτυχίο Χημείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987) και Διδακτορικό δίπλωμα στην Ανόργανη Χημεία από το ίδιο πανεπιστήμιο (1992) σχετικά με σύμπλοκα μοντέλα του μαγγανικού κέντρου διάσπαστης του ύδατος στο Φωτοσύστημα ΙΙ και της ανταγωνιστικής δράσης μολυβδαινίου-χαλκού σε βιολογικά συστήματα. Εργάσθηκε ως Μεταδιδακτορική Συνεργάτης στο Εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (1992-1999) και ως Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια Δ βαθμίδας στο ίδιο εργαστήριο (2000-2004). Προσλήφθηκε ως Ερευνήτρια του ίδιου ινστιτούτου το 2005 και από το 2013 υπηρετεί ως Διεθύντρια Ερευνών στο ΙΝΝ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση και μελέτη ενώσεων ένταξης με ενδιαφέρον σε τομείς όπως βιοανόργανη χημεία και χημεία υλικών, μοριακό μαγνητισμό, σχέσεις δομής-ιδιοτήτων, δραστικότητα χημικών συστημάτων και κρυσταλλική μηχανική. Η ερευνητική της εμπειρία καλύπτει συνθετικές τεχνικές και κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ σε μονοκρυστάλλους. Εχει επιβλέψει 2 διδακτορικές διατριβές και 1 Μ.Δ.Ε. και έχει συμμετάσχει σε επιτροπές επίβλεψης 3 διατριβών. Εχει δημοσιεύσει 479 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Μαρ 2015), 16 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, και πολυάριθμες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια. Εχει περισσότερες από 6700 ετερο-αναφορές και h-index 41 (Μαρ 2015).