Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3343
Σχετικά/Βιογραφικό

O Χρήστος Τράπαλης, PhD – είναι Διευθυντής Ερευνών και επικεφαλής του «Εργαστήριου Νανοσύνθετων και Νανολειτουργικών Υλικών» του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις νανοεπιστήμες και την νανοτεχνολογία, στα ανθρακογεννή υλικά, τα νανοσωληνίδια άνθρακα, τροποποημένο γραφένιο και οξείδιο του γραφενίου, τις δισδιάστατες (2D) ετεροδομές, νανοδομημένες σκόνες οξειδίων, υμένια, επιστρώματα, φωτοκαταλύτες ορατού φωτός για απομάκρυνση των NOx από την ατμόσφαιρα, διάσπαση νερού, παραγωγή υδρογόνου και τέλος τα υβριδικά οργανικά- ανόργανα υλικά.
Ο Χρήστος εξελέγη καθηγητής με αντικείμενο τα «Προηγμένα Υλικά» στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (2004-8), όπου δίδαξε «Υλικά» και «Προηγμένα Υλικά» σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Δίδαξε επίσης «Φυσικοχημεία», «Τεχνολογία Υάλου και Κεραμικών», «Τεχνολογία Πολυμερών», στο ΤΕΙ Αθήνας (1994-2004), και «Φυσικοχημεία» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2009-14). Τα δέκα (10) τελευταία χρόνια συμμετείχε σε περισσότερα από 15 ερευνητικά προγράμματα, συντόνισε 12 από αυτά και προσέλκυσε στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος περισσότερα από 1,5 M€.
Ο Χρήστος είναι κριτής σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, σε περισσότερα από 40 επιστημονικά περιοδικά, με περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 2300 ετεροαναφορές, 5 πατέντες, και H-factor 27.


Επισκευτείτε τη σελίδα του εργαστηρίου nanotigra.eu και την παλιά ιστοσελίδα.