Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3310
Σχετικά/Βιογραφικό
H Δάφνη Κυροπούλου διεκπεραίωσε την διδακτορική της διατριβή ( 2016) στην Μονάδα Σταθερών Ισοτόπων στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Κάρντιφ της Ουαλίας με μεταπτυχιακό στην επιστήμη της Συντήρησης Αρχαιοτήτων το 2009. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της εργασίας ερεύνησε τις επιπτώσεις των σωματιδιακών ρύπων σε ιστορικές βιβλιοθήκες. Η έρευνά της βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο συντήρησης της Αγγλίας (ΙCON). Μετά την αποφοίτησή της, ξεκίνησε την διδακτορική της διατριβή στην Μονάδα Σταθερών Ισοτόπων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» υπό την επίβλεψη της Δρ. Ντότσικα σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην εφαρμογή σταθερών ισοτόπων 13C και 18Ο σε ιστορικά κονιάματα Ελληνιστικής έως και Βυζαντινής εποχής. Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της τεχνολογίας και της κατάστασης διατήρησης των ιστορικών κονιαμάτων. Παράλληλα με την διδακτορική της διατριβή εργάστηκε σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, αλλά και σε έργα ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Πολιτισμού πάνω στο τομέα της μελέτης και συντήρησης αρχιτεκτονικών συνόλων και των διακοσμητικών τους στοιχείων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την εφαρμογή των σταθερών ισοτόπων άνθρακα και οξυγόνου στα υλικά πολιτιστικής κληρονομιάς, η μελέτη της μουσειακής ατμόσφαιρας αλλά και η σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την οικονομική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής της πορείας έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά κι έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.