Θέση
Μεταδιδακτορικός
Σχετικά/Βιογραφικό

Η Δρ. Δήμητρα Ερμιόνη Μιχαήλ είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2006). Το 2015 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα: «Διερεύνηση της παθολογίας της καταπόνησης και της διατροφής σε ελληνικούς πληθυσμούς από τη Γεωμετρική εποχή έως και σήμερα», στο τμήμα Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου). Από το 2015 έως σήμερα είναι εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το βασικό θέμα της έρευνάς της είναι η ανασύσταση της παλαιοδιατροφής και του παλαιοπεριβάλλοντος, με τη μέθοδο των ισοτόπων (σταθερά και ραδιοάνθρακας), σε ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα του Ελλαδικού χώρου. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει λάβει μέρος σε αρκετά συνέδρια εθνικά και διεθνή.