Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3202
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Δρ. Δημήτριος Βελεσιώτης είναι φυσικός (Πανεπιστημίου Πατρών - 1997) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Μικροηλεκτρονική» από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το 2002. Το 2006 του απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα του τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Δημιουργία Μικροηλεκτρονικών Νανοδομών και Νανοδιατάξεων με τη Χρήση Οξομεταλλικών Ενώσεων" πραγματεύεται την κατασκευή μοριακών επαφών δυο ηλεκτροδίων βασισμένων σε μίγματα πολυοξεμεταλλικών ενώσεων και λιθογραφικών ρητινών με χρήση Λιθογραφίας Ηλεκτρονικής Δέσμης (ΛΗΔ) για την κατασκευή των ηλεκτροδίων και τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό αυτών - το δε πειραματικό της μέρος διεξήχθει στο τότε Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (ΙΜΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος". Μετά το πέρας της διδακτορικής του διατριβής απασχολήθηκε ως εξωτερικός συνεργάτης (2007-2008) και ως μεταδιδακτορικός υπότροφος (2009-2012) του ΙΜΗΛ, μελετώντας μονοστρωματικά υμένια πολυοξομεταλλικών ενώσεων με μικροσκοπία ακίδας καθώς και τη χρήση τους σε μοριακές ηλεκτρονικές διατάξεις. Αυτή τη στιγμή, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς του δομικού και ηλεκτρικού χαρακτηρισμού επιφανειών με μικροσκοπία ακίδας, την κατασκευή πρότυπων ηλεκτρονικών διατάξεων τριών ηλεκτροδίων (τρανζίστορ) νανοσυρμάτων πυριτίου με χρήση ΛΗΔ και τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό αυτών. Έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας σε 14 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές με άνω από 100 ετεροαναφορές και h-index = 8 (σύμφωνα με το Scopus), σε 25 ανακοινώσεις εθνικά ή διεθνή συνέδρια (εκ των οποίων 1 προσκεκλημένη ομιλία) και σε 1 πατέντα.