Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3658
Σχετικά/Βιογραφικό

Ο Ευάγγελος Φάββας είναι Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Eίναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. (2002), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το πρόγραμμα σπουδών "Επιστήμη Πολυμερών & Εφαρμογές της" (2004) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2010) επίσης από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα Ερευνητικά του Ενδιαφέροντα εστιάζονται σε:
• Παρασκευή & αποτίμηση ιδιοτήτων πολυμερικών και ανόργανων μεμβρανών σε διαχωρισμούς αερίων (H2/CH4, He/CH4, H2/CO, CO2/N2) καθώς και σε διεργασίες καθαρισμού υγρών αποβλήτων (heavy metal removal) με έμφαση σε μεμβράνες τύπου κοίλης ίνας
• Χαρακτηρισμός πορωδών υλικών με χρήση φασματοσκοπικών, θερμοσταθμικών, ογκομετρικών τεχνικών αλλά και με συνδυασμό ρόφησης με επι τόπου σκέδαση ακτίνων–Χ και νετρονίων
• Ανάπτυξη τεχνολογιών βελτίωσης ιδιοτήτων σε συμβατικά και μη καύσιμα υδρογονανθράκων (diesel, biodiesel, diesel/biodiesel blends, jet fuel)
• Παρασκευή, τροποποίηση και χαρακτηρισμός υλικών (graphene/cements, metal doped silica based materials, surface modified carbons/CNTs/graphenes) για εφαρμογές σε ενέργεια, υλικά κατασκευών και περιβάλλον
Διαθέτει εργασιακή ερευνητική εμπειρία 16 ετών στο εργαστήριο Υλικών & Μεμβρανών για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".
Είναι συγγραφέας: 49 εργασιών σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, 4 κεφαλαίων σε βιβλία, 4 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έχει συμμετάσχει σε 66 Διεθνή και Εθνικά συνέδρια. Έχει επίσης επιμεληθεί την έκδοση ενός βιβλίου (Elsevier, 7/2018).