Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30-210-6503349
Σχετικά/Βιογραφικό
Προσωπικά στοιχεία: Ο Ευθύμιος Μάνιος είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΙΝΝ του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Συμμετέχει στην ομάδα «Υπεραγωγιμότητας και Μαγνητικών Οξειδίων» με υπεύθυνο ομάδας τον Δρ. Μιχάλη Πίσσα. Άλλοι αριθμοί τηλεφώνου: +30-697-0865129. Άλλες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ef.manios.phys@gmail.com
Σπουδές: Διαδακτορικό (PhD, 2011, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Συνθεση και Χαρακτηρισμός Μαγνητικών Μέσων Εγγραφής Νέας Γενιάς». Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc, 2003, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Πτυχίο (BSc) Φυσικής (2000, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: λεπτά υμένια, μαγνητική εγγραφή, υβριδικά συστήματα υπεραγωγού/σιδηρομαγνήτη, μαγνητικά οξείδια.
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: Terabit Magnetic Storage Technologies - “TERAMAGSTOR” (2008-2010), Combining innovative portable VISUAL, ACOUSTIC, MAGNETIC, and NMR methods, with in-situ CHEMICAL diagnostic tools for effective failure assessment and maintenance strategy of RAIL and subway system “DIAGNO-RAIL” (2011-2012), «Μαγνητικά Υποβοηθούμενη Αιμοκάθαρση: Σιδηρομαγνητικά Νανοσωματίδια για την Απομάκρυνση Τοξινών» (Αρ. Μελέτης 0901 Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, 2012), MAGnetoELectric materials in reconfigurabLe ANtennas “MAGELLAN” (2013-2015).
Δημοσιεύσεις: 26 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτή, 2 κεφάλαια βιβλίων, 1 βιβλίο, 14 τεχνικές εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων.
Σστοιχεία βάσης δεδομένων SCOPUS: 251 αναφορές, h-index 10.