Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3347
Σχετικά/Βιογραφικό
Η Ελένη Βερμίσογλου γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001). Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη Πολυμερών (2005) και Διδακτορικού διπλώματος (2010) από το ίδιο πανεπιστήμιο. Κατόπιν εξετάσεων στην Οργανική, Ανόργανη, Αναλυτική Χημεία και Φυσικοχημεία της χορηγήθηκε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Από το 2003 έως το 2011 εργάσθηκε στο εργαστήριο «Μεμβρανών για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς» στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας στον Δημόκριτο. Από τον Μάιο του 2011 έως σήμερα εργάζεται στο εργαστήριο «Νανολειτουργικών και Νανοσύνθετων Υλικών» στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν στο πεδίο της νανοτεχνολογίας και ειδικότερα στην τροποποίηση νανοσωλήνων άνθρακα, σύνθεση νανοσωματιδίων και γραφενίων. 14 επιστημονικές εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές μεταξύ των οποίων και ένα εξώφυλλο στο περιοδικό Advanced Functional Materials και 3 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα όπως το INSIDE PORES Network of Excellence, EU (NEXT-GTL, FUSION), Greek Ministry of Development (HYDROCELL), European Projects (AUTOSUPERCAP FP7) and Polygraph. Το επίπεδο γνώσης στα Αγγλικά είναι άριστο (C2, University of Cambridge), στα Γερμανικά είναι καλό (B2, Goethe Institut), στα Ιταλικά μέτριο (B1, Università per Stranieri di Perugia) και στα Γαλλικά μέτριο (B1, Institut Français de Grèce).