Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+30 210 650 3671
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Φώτιος Κατσαρός γεννήθηκε στην Αθήνα (1969). Αποφοίτησε από το Τμήμα Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991). Υπήρξε έμμισθος υπότροφος του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", όπου και εκπόνησε την διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Χαρακτηρισμός δομής και αξιολόγηση εκλεκτικότητας, μεμβρανών Άνθρακα και Αργιλίας με μεθόδους διαπερατότητας». Το 1999 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε την ερευνητική του δραστηριότητα στο εργαστήριο «Εργαστήριο Υλικών και Μεμβρανών για Περιβαλλοντικούς διαχωρισμούς» ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο πλαίσιο Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κατά τη περίοδο 2001-2006 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», ως μόνιμο ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Εκλέχθηκε και κατατάχθηκε σε θέση εντεταλμένου ερευνητή (Ερευνητής Γ΄) το 2006. Από το 2010 εργάζεται ως κύριος ερευνητής (Ερευνητής Β') και από το 2015 ως Διευθυντής Εερευνών. Από το 2014 δραστηριοποιείται στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό νανο-υλικών, καθώς και την αποτίμηση, σε εργαστηριακή κλίμακα, των ιδιοτήτων τους σε διεργασίες, τόσο σε υγρή όσο και σε αέρια φάση.
Είναι συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και σε 3 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Κατά την ερευνητική του δραστηριότητα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 Ευρωπαϊκά και Ελληνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Είναι συντονιστής του έργου NEXT-GEN-CAT project (FP7-NMP-2011-SMALL-5) για την μείωση της χρήσης ευγενών μετάλλων στους καταλυτικούς μετατροπείς των αυτοκινήτων. Συμμετέχει επίσης στο Critical Raw Materials και στο Catalysis Clusters της Ε.Ε.

Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα
1. Development of novel, high Performance hybrid TWC/GPF Automotive afteR treatment systems by raTIonAL design: substitution of PGMs and Rare earth materials - PARTIAL-PGMs (H2020, NMP-23, Grant Agr. 686086)
2.Synthesis of Advanced top Nanocoatings with improved Aerodynamic and De-icing behaviour- SANAD (FP7-PEOPLE-2012-IAPP) - http://www.sanadproject.eu/
3. Development of NEXT GENeration cost efficient automotive CATalysts- NEXT-GEN-CAT (FP7-NMP-2011-SMALL-5) - www.nextgencat.eu
4. High-throughput development of carbon-polymer nanocomposites for marine applications - CARBONCOMP (FP7-PEOPLE-2011-IAPP) - www.carboncomp.eu
5. «Ανάπτυξη υβριδικών μικρο και μεσοπορώδων υλικών για τεχνολογικές & περιβαλλοντικές εφαρμογές» POROTECH, Πράξη: «Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (MIS 375653).