Θέση
Μεταδιδακτορικός
Τηλέφωνο
+30 210 650 3303
Σχετικά/Βιογραφικό

Ο Γιώργος Π. Μαστροθεόδωρος είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Το έτος 2006 αποφοίτησε από το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθηνών και το 2009 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (‘Χημεία και Τεχνολογία Υλικών’).
Από το 2007 συνεργάζεται με την ομάδα Μελέτης Αρχαίων Μετάλλων & Παλαιοπεριβάλλοντος. Έχει εντρυφήσει στην χρήση τεχνικών όπως i) ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM-EDX), ii) οπτική μικροσκοπία (ΟΜ), iii) φθορισιμετρία ακτίνων Χ (XRF), iv) περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD), v) υπέρυθρη φασματοσκοπία (FTIR).
Στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη διδακτορικής διατριβής του μελετά τις χρωστικές και τα άλλα υλικά κατασκευής των μεταβυζαντινών φορητών εικόνων μέσω εφαρμογής μη- και μίκρο- καταστροφικών τεχνικών ανάλυσης. Ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στη μελέτη των υλικών και των τεχνικών κατασκευής χάρτινων χειρόγραφων τεκμηρίων και μικρογραφιών, προϊστορικών μεταλλικών αντικειμένων, διακοσμημένης και εφυαλωμένης κεραμικής των ιστορικών χρόνων καθώς και κονιαμάτων και επιχρισμάτων των ιστορικών επίσης χρόνων.
Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές καθώς και κεφάλαια σε βιβλία/μονογραφίες, ενώ έχει παρουσιάσει εργασίες σε πλήθος διεθνών και εθνικών συνεδρίων.