Θέση
Ερευνητής
Τηλέφωνο
+ 30 210 650 3304
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Δρ. Γεώργιος Μήτρικας γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λαμβάνοντας το πτυχίο του Φυσικού το 1993. Στη διδακτορική του διατριβή, την οποία εκπόνησε ως υπότροφος του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών (ΙΕΥ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, μελέτησε φαινόμενα χαλάρωσης ηλεκτρονικού σπιν σε μεταλλικά νανοσωματίδια με τη φασματοσκοπία ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (EPR). Έλαβε το διδακτορικό του από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2000. Εργάστηκε για ένα χρόνο ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΕΥ και στη συνέχεια εντάχθηκε στην ομάδα EPR του καθηγητή Arthur Schweiger στο τμήμα φυσικοχημείας του πολυτεχνείου της Ζυρίχης (2001-2006). Κατά τη διάρκεια της μεταδιδακτορικής του έρευνας στο ΕΤΗ συνέβαλε στην ανάπτυξη νέων τεχνικών παλμικού EPR για το χαρακτηρισμό συμπλόκων μετάλλων μετάβασης με εφαρμογές στη χημεία, στη βιολογία και στην επιστήμη των υλικών. Το 2007 επέστρεψε στο ΙΕΥ ως μετακαλούμενος ερευνητής. Το 2008 εξελέγη Ερευνητής Γ στο ΙΕΥ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και από τότε ξεκίνησε μια νέα ερευνητική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την εφαρμογή της φασματοσκοπίας παλμικού EPR για την ανάπτυξη νέων υβριδικών συστημάτων ηλεκτρονικού-πυρηνικού σπιν με εφαρμογές σε κβαντικούς υπολογιστές. Από το 2011 κατέχει θέση κύριου Ερευνητή Β στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία παλμικού EPR, τον φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό παραμαγνητικών υλικών, και τους κβαντικούς υπολογιστές με σπιν. Έχει δημοσιεύσει 30 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (h-index 14, Απρίλιος 2015), έχει 28 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, και έχει συγγράψει ένα κεφάλαιο σε βιβλίο. Το 2013 συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή του διεθνούς συνεδρίου μαγνητικού συντονισμού EUROMAR 2013 (Κρήτη, 30 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2013).