Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο
+30 210 650 3113
Σχετικά/Βιογραφικό

O Γεώργιος Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1978, έλαβε πτυχίο Φυσικής (BSc Hons) το 1999 ενώ το 2004 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, σε συνεργασία με το Commissariat à l' Énergie Atomique et aux Énergies alternatives (CEA, Παρίσι). Εξειδικεύτηκε στη Φυσική Χαμηλών Θερμοκρασιών (0,15 Κ – 4 Κ) και παράλληλα απέκτησε εμπειρία σε εύρος διεργασιών κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε υποστρώματα πυριτίου. Η διατριβή του με τίτλο “Counting Electrons on Helium with a Single Electron Tunneling Transistor” αποτέλεσε πρωτόλεια απόπειρα quantum bit engineering και, παράλληλα, εκτίμηση του εφικτού της κατασκευής και πειραματικής εφαρμογής ενός novel κρυοηλεκτρονικού μικροσυστήματος ως προς την κατεύθυνση αυτή.

Από το 2014 εργάζεται στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης και έχει την ευθύνη χειρισμού του συστήματος νανολιθογραφίας δέσμης ηλεκτρονίων (Electron Beam Lithography) υψηλής διακριτικής ικανότητας, το οποίο έχει εγκατασταθεί στον καθαρό χώρο του ΙΝΝ. Συμμετέχει στην έρευνα, ανάπτυξη, παραμετροποίηση και αξιολόγηση βέλτιστων διαδικασιών νανοσχηματοποίησης υποστρωμάτων πυριτίου μέσω νανολιθογραφίας, σε συνεργία με συγγενείς διεργασίες αποτύπωσης νανοδομών.