Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο
+30 210 650 3411
Σχετικά/Βιογραφικό
O Ιωάννης Λεοντής γεννήθηκε το 1984 στην Πάτρα. Έλαβε πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2007, καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Νανοεπιστήμες&Νανοτεχνολογίες από το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2011. Εκπόνησε τη διπλωματική του εργασία για το μεταπτυχιακό στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Εντάχθηκε στη συνέχεια στην ομάδα νανοδομών για ηλεκτρονικές διατάξεις και αισθητήρες (Nano4NPS) του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα τη μελέτη νανονημάτων Si με την τεχνική της χημικής εγχάραξης υποβοηθούμενης από μέταλλο και τις εφαρμογές τους σε πυκνωτές και φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς. Έχει εμπειρία σε διεργασίες καθαρού χώρου, στην παρασκευή και χαρακτηρισμό (ηλεκτρικό, οπτικό, δομικό) νανονημάτων πυριτίου, καθώς και στην κατασκευή και χαρακτηρισμό φωτοβολταϊκών κυττάρων και πυκνωτών. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει μία δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό και μία παρουσίαση σε εθνικό συνέδριο.