Θέση
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τηλέφωνο
+30 210 650 3961
Σχετικά/Βιογραφικό
Ο Ηλίας Νικολαΐδης είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εργαστήριο Μοριακής Θερμοδυναμικής και Μοντελοποίησης Υλικών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας “Δημόκριτος”. Κατέχει δίπλωμα Χημικής Μηχανικής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2013) και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Υπολογιστική Μηχανική” στο ίδιο ίδρυμα. Το κύριο επιστημονικό του ενδιαφέρον του είναι χρήση κλασσικών (κυβικές) και προηγμένων (τύπου SAFT) καταστατικών εξισώσεων για τη μοντελοποίηση φυσικών και θερμοδυναμικών ιδιοτήτων ρευστών όπως επίσης και για την πραγματοποίηση υπολογισμών πολυφασικής ισορροπίας η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και στερεές φάσεις. Επιπλέον, δουλεύει πάνω στην ανάπτυξη νέων αλγοριθμικών σχημάτων για την πραγματοποίηση υπολογισμών διφασικής και πολυφασικής ισορροπίας. Αυτή τη στιγμή, εμπλέκεται σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα (CO2QUEST), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο έχει ως αντικείμενο τη θερμοδυναμική μοντελοποίηση μειγμάτων διοξειδίου του άνθρακα τα οποία προκύπτουν από διεργασίες δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου.